lubuskie

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Licealna 9. Uczelnia została założona w 2001 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.uz.zgora.pl. Na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

Kierunki: