lubuskie

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to plac Słowiański 9. Uczelnia została założona w 2002 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.zwshifm.edu.pl. W Zachodniej Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii i Handlu Międzynarodowego.