lubuskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica A. Krajowej 51. Uczelnia została założona w 1998 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsz.sulechow.pl. Na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Politechniczny, Instytut Prawa i Administracji, Instytut Turystyki i Rekreacji oraz Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Kierunki: