Matematyka - strona 63

Zadanie Matematyka, ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Paszkowska
 • Matematyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Jest to zdjęcia zadania zrobionego przez studenta/tkę. Zadanie z matematyki na kolokwium, IV semestr, ćwiczenia. Dobrze zrobione, po kolei. Pokazana jest metoda. A jak się zna metodę to każde zadanie podobne, mogące być rozwiązane tą metodą da się rozwiązać. ...

Matematyka - Punkt przegięcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Punkt przegięcia - funkcja y = f(x) ma w punkcie x0 punkt przegięcia jeżeli istnieje takie otoczenie punktu x0 że wykres funkcji jest wypukły (wklęsły) na lewej części otoczenia i...

Równania różniczkowe liniowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Równania różniczkowe liniowe - nazywamy równania o postaci y'+P(x) y=Q(x) w których y i y' występują w 1 potędze w których P(x) i Q(x) są znanymi funkcjami zmiennej Z. ...

Całkowanie funkcji wymiernych - twierdzenie Gaussa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Całkowanie funkcji wymiernych : funkcję wymierną f zmiennej (x) nazywamy iloraz f(x) = gdzie Pn(x) jest wielomianem stopnia n a Qm(x) jest wielomianem stopnia zmiennej x n≥m ...

Całkowanie przez podstawienie - Pochodna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Całkowanie przez podstawienie - jeżeli funkcja y= f(x) jest całkowalna w przedziale (A,B) i funkcja t= φ(x) ciągłą pochodną w przedziale (α,β) oraz a...

Matematyka - Rachunek zbiorów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Rachunek zbiorów - w rachunku zbiorów nie definiuje się pojęcia zbiorów traktując je jako pojęcie pierwotne, to że x jest elementem zbioru A będziemy zapisywać x ε A gdy x nie ...

Twierdzenie Cramera-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Twierdzenie Cramera - jeżeli macierz A współczynników przy niewiadomych układu równania jeden jest macierzą nieosobliwą rozwiązaniem układu jeden ma postać x1=w1/w itd., gdzie wyznaczniki wi (i=1…), które występują w licznikach powstają z wyznacznika , przez zamianę i-tej kolumny kolumną wyrazów wo...

Matematyka - Całką ogólną

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Całką ogólną - (rozwiązaniem ogólnym) równania różniczkowego nazywamy takie jego rozwiązanie, które zależy od tylu wzajemnie niezależnych stałych ile wynosi rząd równania. Natomiast funkcje otrzymane z całki ogólnej dla różnych wartości liczbowych tych stałych nazywamy całkami szczególnymi równania...

Matematyka - Produkt kartezjański

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Produkt kartezjański - (iloczyn) - zbirów X i Y nazywamy zbiór wszystkich par uporządkowanych gdzie x należy do X, y należy do Y to znaczy X*Y {: należy X, y należyY}. ...

Reguła de L Hospitala

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Reguła de L Hospitala - jeżeli iloraz f(x)/g(x) jest w punkcie x0 symbolem nieoznaczonym 0/0 czoność/nieskończoność) i istnieje granica Przy czym z istnienia granicy po prawej stronie wynika istnienie granicy po lewej stronie. ...