Matematyka - strona 62

Zastosowanie całek oznaczonych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

I.Obliczyć pole powierzchni obszaru ograniczonego krzywymi Odp. (36) Odp. (12) Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. Odp. i asymptotą tej krzywej ( ) i asymptotą tej krzywej (2) II.Obliczyć

Matematyka w finansach - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Witold Orzeszko
 • Matematyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2954

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jal: macierze, podstawowe rodzaje macierzy, wyznacznik macierzy, metody obliczania wyznacznika, własności wyznaczników. ...

Równania rekurencyjne - zagadnienia na egzamin cz. 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2044

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda uzmienniania stałych dla niejednorodnego równania, kryterium porównawcze stabilności dla nieliniowego układu 1-ego rzędu, tematu z równań rekrutacyjnych, twierdzenie o rozwiązaniu ogólnym liniowego równania pierwszego rzędu. ...

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, funkcja kwadratowa, miejsca zerowe, parabola, postać iloczynowa funkcji kwadratowej. ...

Geometria analityczna

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy, Iloczyn mieszany, Wektory komplanarne, Wykorzystanie wektorów....

Ćwiczenia z matematyki - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ograniczność, monotoniczność ciągu, granica siągu, ciąg rozbiezny, ciąg zbieżny....

Wykład Matematyka III

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3269

DO każdego zagadnienia jest zadanie, definicja i twierdzenie. ...

Zadania z algebry, materiał z ćwiczeń

 • Politechnika Śląska
 • dr Małgorzata Biedrońska
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2499

jpg ze skanami treści zadań. Zadania zamieszczone w notatce dotyczą macierzy, a w szczególności następujących zagadnień: wyznaczniki macierzy, równania macierzowe, wyznaczanie rzędu macierzy, układy równań, wartości własne, wektory własne, metoda eliminacji Gaussa. ...