Informatyka - strona 28

Informatyka - kartkówka 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Sub silnik() 'iteracyjne obliczenie n! Dim n As Byte, i As Byte, sil As Long sil = 1 'początkowa wartość n!, wykorzystywana także gdy n=0 n = InputBox("Podaj n") ' wprowadzenie danej wejściowej For i = 1 To n 'uruchomienie pętli For sil = i * sil 'do wartości sil w każdym cyklu pętli domna...

Informatyka - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Zadanie 1 (6 pkt.). Narysuj schemat blokowy algorytmu sumowania wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym ai = 2/(i(i+1)) od i = 1 do momentu gdy ai (…) … Zadanie 1 (6 pkt.). Narysuj schemat blokowy algorytmu sumowania wyrazów ciągu o wyrazie ogó...

Informatyka - kolokwium 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Zad 1. (10 pkt) Stwórz formularz (wzór poniżej), składający się z 4 etykiet, 2 pól tekstowych, 3 przycisków i 1 listy o stałym rozmiarze. (2 pkt) Napisz procedurę uruchamiającą formularz. (1 pkt) Przycisk „Wczytaj dane” wczytuje dane z arkusza „ceny odczynników” (plik kol2.xls, arkusz 1), wprowad...

Informatyka - Kolokwium próbne 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Kolokwium nr 2 (VBA) Imię i nazwisko 70 min. Max Uzysk. 1. Skopiuj z dysku nauczycielskiego pliki: baza.xls i baza.txt 2. Wykonaj formularz o rozmiarach wys.=190, szer.=245, składający się z elementów zaprezentowanych na rysunku obok (4 etykiety, 4 pola tekstowe, 4 przyciski polecenia). Wsz...

Informatyka - Kolokwium próbne 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Kolokwium nr 2 (VBA) Imię i nazwisko 70 min. Plik: termodynamika_1.xls Max Uzysk. 1. Wykonaj formularz o rozmiarach wys.=245, szer.=300, składający się z elementów zaprezentowanych na rysunku obok (8 etykiet, 7 pól tekstowych, 1 listy kombinowanej, 1 ramki i 5 przycisków polecenia). Wszystki...

Informatyka - Odpowiedzi kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zadanie 4 Sub tabela() Dim i As Integer Dim j As Integer Dim x As Integer x = 1 For i = ActiveCell.Row To ActiveCell.Row + 9 For j = ActiveCell.Column To ActiveCell.Column + 9 Cells(i, j) = x x = x + 1 Next j Next i End Sub Zadanie 5 Function trojk...

Informatyka - VBA - procedury w Excelu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Niektóre treści procedur w VBA dla MS Excel Rozwiązanie równania liniowego + = 0: Sub rozwiazanie_rownania_liniowego() ‘ rozwiazuje rownanie liniowe postaci ax+b=0 - podaje x po wprowadzeniu wspolczynnikow a i b ‘ autor: Piotr Urban...

Informatyka - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

2010-10-06 Programowanie – pojęcia podstawowe Programowanie – pojęcia podstawowe • Algorytm - skończony zbiór ściśle sformułowanych zasad rozwiązania pewnej klasy zadań. • Dane – uporządkowana para (nazwa danej, wartość danej), obiekt ulegający przetwarzaniu. Schemat graficzny algorytmu w...

Informatyka - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Function trojka(tablica As Variant) As Variant Dim zbior As Variant, s As Integer, x As Integer, m As Integer, n As Integer, i As Integer, j As Integer, r As Range Set r = Selection If IsArray(tablica) Then zbior = tablica s = 0 n = UBound(zbior, 2)...

Formy użytkownika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Close: Close - zamknij plik. Sposób użycia Close #1 -zamknij plik nr 1 Słowo kluczowe: ComboBox: ComboBox - lista kombinowana, lista rozwijana. Łączy w sobie cechy kontrolek TextBox i ListBox. Użykownik może wpisywać dane bezpośrednio do pola tekstowego listy (ListIndex = -1) albo wprowadzać je tak...