Informatyka - strona 29

Informatyka - funkcje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Wszystkie A Abs: Abs(argument) - funkcja biblioteczna zwracająca wartość bezwzględną argumentu. Słowo kluczowe: Atn: Atn(argument) - zwraca arcustangens liczby lub wyrażenia, stanowiącego argument funkcji. Słowo kluczowe: C Cos: Cos(argument) - zwraca cosinus liczby lub wyrażenia, stanowiącego ...

Automapa i tomtom

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

AUTOMAPA -- oprogramowanie nawigacyjne wykorzystujące system GPS . Przeznaczone przede wszystkim na urządzenia przenośne ( Palmtop , notebook ). System dzięki komunikacji z odbiornikiem sygnału GPS określa swoją pozycję we

Pojęcia z informatyki

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

ADC - system służący do automatycznego gromadzenia danych, umożliwia automatyczna identyfikację danych, po czym przekazuje je do innych systemów komputerowych. CRM - (Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. wspomaga pracę handl...

Praca z tekstem, edytorem

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Wprowadzenie tekstu Przygotowanie tekstu Formatowanie Przygotowanie tekstu polega na wprowadzeniu i odpowiednim sformatowaniu dokumentu. Podczas pracy z edytorem tekstu w oknie tekstu widoczne są dwa kursory.

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Streamer

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2520

„Streamer” To urządzenie służące do: - Przenoszenia danych z systemów komputerowych na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji . „Tezaurus” wbudowany w edytorach tekstu umożliwia: - Znalezienie synonimu i wyrazu pokrewnego, włącza się go przy ...

Wykład - ćwiczenia Word

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Zadanie 1 Wprowadź i sformatuj poniższy tekst wraz z Ramką Nazwisko i imię: Nowak Roman Zadanie 2 Wprowadź poniższa tabele. 1 µ α β 2 mi alfa beta Zadanie 3 Narysować poniższą tabelę stosując polecenie Tabela - Rysuj tabelę Zadanie 4 Utworzyć i sformatować tabelę według wzoru poniżej ...

Wykład - modele danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

MODELE DANYCH Jest istotne powiązanie poszczególnych elementów. Można wyróżnić trzy klasyczne modele danych: obiektowy hierarchiczny (drzewiasty) sieciowy relacyjny Model hierarchiczny- to struktura, w której każda jednostka może uczestniczyć w roli podrzędnej w co najwyżej jednym powiązaniem, a...

Wykład - definicja algorytmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Algorytm- to sposób (przepis) wyliczający jednoznacznie kroki, które trzeba wykonać w danych określonego zadania, aby otrzymać poprawne rozwiązanie (jeśli istnieje) w skończonym czasie. Cechy algorytmu: uniwersalność rozwiązania szczegółowość opisu jednoznaczność rozwiązania Cechy języków wewnę...

Wykład - Budowa komputera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Budowa komputera Komputer- to zbiór wyspecjalizowanych urządzeń technicznych wzajemnie powiązanych ze sobą w procesach przetwarzania danych, które przebiegają pod nadzorem określonego oprogramowania. Jest układem hardware & software. Jednostka centralna: wykonywanie operacji arytmetycznych i l...

Wykład - Budowa systemu dziedzinowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Budowa systemu dziedzinowego: dane wejściowe baza danych związana a systemem zarządzania bazą dane wyjściowe algorytm przetwarzania danych Systemy informacyjno-decyzyjne - przykłady: