Ekonomia - strona 95

note /search

Rola państwa-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rola państwa-prezentacja, Zasady dobrego państwa, Stymulujące kierunki aktywności ekonomicznej państwa...

Polityka fiskalna państwa-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Budżet państwa, Tzw. złota reguła finansów publicznych, Koncepcje systemu podatkowego, Fiskalizm, Krzywa Laffera...

Rachunek kosztów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: istota kosztów, zakres kosztów, rachunki kosztów, przedmiot rachunku kosztów, podmiot rachunku kosztów....

Rynek pracy-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rynek pracy-prezentacja, Bezrobocie a zatrudnienie, Przyczyny bezrobocia , Skutki ekonomiczne i polityczne bezrobocia...

Punkt Cournota - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Jest to punkt który wyznacza równowagę przedsiębiorstwa monopolistycznego , czyli ekonomiczne optimum produkcji. W punkcie tym monopol osiąga zysk maksymalny (Uk=Kk). ...

Funkcja produkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Funkcja produkcji - funkcja matematyczna przy pomocy której bada się, jakie zależności zachodzą pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji. ...