Ekonomia - strona 95

Rola państwa-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rola państwa-prezentacja, Zasady dobrego państwa, Stymulujące kierunki aktywności ekonomicznej państwa...

Polityka fiskalna państwa-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Budżet państwa, Tzw. złota reguła finansów publicznych, Koncepcje systemu podatkowego, Fiskalizm, Krzywa Laffera...

Rachunek kosztów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: istota kosztów, zakres kosztów, rachunki kosztów, przedmiot rachunku kosztów, podmiot rachunku kosztów....

Rynek pracy-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rynek pracy-prezentacja, Bezrobocie a zatrudnienie, Przyczyny bezrobocia , Skutki ekonomiczne i polityczne bezrobocia...

Punkt Cournota - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Jest to punkt który wyznacza równowagę przedsiębiorstwa monopolistycznego , czyli ekonomiczne optimum produkcji. W punkcie tym monopol osiąga zysk maksymalny (Uk=Kk). ...

Funkcja produkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Funkcja produkcji - funkcja matematyczna przy pomocy której bada się, jakie zależności zachodzą pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji. ...

Ekonomia - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: PKB, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, stagflacja, budżet. ...

Bankowość - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr inż. Tadeusz Niemczyk
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Notatka porusza m.in. takie zagadnienia jak pozyskiwanie pieniędzy, teorie finansów, przesyły pieniędzy, rachunek efektywności, inwestycje....