Wyniki wyszukiwania dla frazy: Wyżyna Lubelska

Wyżyna lubelska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Żyzne gleby Wyżyny Lubelskiej doskonale nadają się do uprawy chmielu i tytoniu. Są tu piaszczyste wydmy do złudzenia przypominające nadmorskie, rejony porośnięte typowo górską roślinnością i przedziwne, szumiące wodospady na rzece Tanew.  Na tych ...

19.04.2013
1
85
Pobierz

Obszary skał osadowych zdiagenezowanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika

Obszary skał osadowych zdiagenezowanych Skały osadowe obszaru 002 należą do skał starszych formacji geologicznych paleozoicznych i mezozoicznych. Są to piaskowce różnych odmian i zlepieńce. Skały te pokryte są przeważnie zwietrzeliną o różnym składzie granulometrycznym. Skały osadowe obszaru 003 w...

09.08.2013
0
46
Pobierz

Opoka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska

1. Struktura 2. Tekstura 3. Minerały (cechy główne) Frakcja: pyłowa Niewarstwowana, duża porowatość (mikropory) Węglan wapnia (kalcyt): CaCO3, twardość 3; barwa: bezbarwny (różne zabarwienia); połysk: szklisty, matowy; łupliwość: dobra; pokrój: izometryczny kwarc (krzemionka): opal: SiO2...

31.07.2013
1
98
Pobierz

Zapadlisko Przedkarpackie - rzeźba Sudetów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski

Zapadlisko Przedkarpackie - zapadlisko ma tylko jeden brzeg północny: - dominują stożki napływowe - kruszenie walu metakarpackiego - rynna podkarpacka - najbardziej widoczna - wchodziła w dolinę Sanu, stożki zostały pokryte lessem - Kotlina Sandomierska, Kotlina Oświęcimska, Kotlina Raciborska ...

09.05.2013
0
82
Pobierz

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski

Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski wg. Kondrackiego 2009 Niż Środkowoeuropejski - prowincja Pobrzeża Południowobałtyckie - podprowincja 3 Pobrzeże Szczecińskie - makroregion Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie Pojezierza Południowobałtyckie - podprowincja 11 Pojezierze Zachodniopo...

04.05.2013
3
182
Pobierz

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo

SJENIT  1.  jawnokrystaliczna  2.  masywna, bezładna  3.  ortoklaz, biotyt  3b.  plagioklaz, amfibol, piroksen  4.  Sjenit   5.  Dolny Śląsk: Przedborowa  6.  schody, posadzki, płyty okładzinowe, pomniki    GRANIT   1.  jawno krystaliczna, średnio- drobnokrystaliczna  2.  zbita, nieuporządkowana ...

23.03.2013
2
132
Pobierz

Wilgotnosc

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Meteorologia i klimatologia

Najwyższe wartości prężności pary wodnej notuje się latem, a najniższe w zimie. Pierwsze występują od czerwca do sierpnia z maksimum w lipcu. Jesienią, od września do listopada prężność pary wodnej szybko maleje. Najniższe wartości i jednocześnie wykazujące najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne są...

06.05.2013
1
58
Pobierz

Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski

Rozwój rzeźby w czwartorzędzie Czwartorzęd początek 1,87 mln lat od 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia), od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres glacjalny i interglacjalny, od 10250 tys. lat - Holocen ? Podział IV - rzędu wg. Kosmowska-Suffczyńs...

04.05.2013
1
129
Pobierz

Wilgotność

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Meteorologia i klimatologia

Najwyższe wartości prężności pary wodnej notuje się latem, a najniższe w zimie. Pierwsze występują od czerwca do sierpnia z maksimum w lipcu. Jesienią, od września do listopada prężność pary wodnej szybko maleje. Najniższe wartości i jednocześnie wykazujące najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne ...

04.05.2013
0
64
Pobierz

Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Geografia fizyczna Polski

Rozwój rzeźby w IV -rzędzie Czwartorzęd - początek 1,87 mln lat - od 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia), - od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres glacjalny i interglacjalny, - od 10250 tys. lat - Holocen ? Podział IV - rzędu wg. Kosmowska-Suff...

02.05.2013
0
142
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie