Wyżyna Lubelska

Wyżyna lubelska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Żyzne gleby Wyżyny Lubelskiej doskonalenadają się do uprawy chmielu i tytoniu.Są tu piaszczyste wydmy do złudzeniaprzypominające nadmorskie, rejony porośniętetypowo górską roślinnością i przedziwne,szumiące wodospady na rzece Tanew...

Obszary skał osadowych zdiagenezowanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

. Występują tu często osuwiska. Skały osadowe obszaru 005, występujące na Wyżynie Lubelskiej i w Niecce Nidziańskiej, to: margle, opoki, opoki margliste, wapienie margliste, gezy i kreda piszą­ca. Mają one niskie parametry wytrzymałościowe (tab. 14.2) i bardzo zmieniające się w wyniku zawilgocenia...

Opoka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379

miejscach na Wyżynie Lubelskiej Tu jest miejsce na inne cechy charakterystyczne np. reaguje z kwasem, jako jedyny ma pory itp Burzy z kwasem solnym, język się lekko przykleja do tej skały z powodu jej dużej porowatości. ...

Zapadlisko Przedkarpackie - rzeźba Sudetów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

. WYŻYNA LUBELSKA - ROZTOCZE: element erozyjny tektoniczny element na wyżynie Lubelskiej - brzeg zrzut od kierunku kotliny Sandomierskiej wyżyna Lubelska z Roztoczem - platforma wschodnio-europejska - kreda lekko sfalowana gezy - tam są obniżenia; wapienie opokowe (opoki) - wyniesienia. Gezy zostały...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2289

Wyżyna Przedborska Niecka Nidziańska Wyżyna Kielecka Wyżyna Lubelsko-Lwowska - podprowincja Wyżyna Lubelska Roztocze Wyżyny Ukraińskie - prowincja Wyżyna Wołyńsko-Podolska- podprowincja Wyżyna Wołyńska Kotlina Pobuża Masyw Czeski - prowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim - podprowincja Przedgórze...

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1582

. Śląsko- Krak 6. kruszywo, okładziny, bloki, topnik hutniczy WAPIEŃ ORGANOGENICZNY 1. organogeniczny 2. bezładna 3. kalcyt (muszle, szkielety organizmów i ich fragmenty) 4. osady chemiczne organogeniczne 5. Wyżyna Śląsko- Krakowska, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Lubelska, D. Śląsk, Karpaty 6. Płyty...

Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1813

trwania - 50 000 lat zasięg - przedpole Wyżyny Lubelskiej - N-W część Wielkopolski obszary wyżyn i gór pod wpływem klimatu peryglacjalnego okres formowania się pradolin przemarzanie obszarów powyżej 300 m n.p.m. - niszczenie mechaniczne Zlodowacenie południowopolskie Zlodowacenie Nidy - zasięg - Wyżyna...

Wilgotność

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

się najwyższymi wartościami wilgotności względnej, gdyż wynoszą ponad 87% i rosną do 89% w okolicach Chojnic i Suwałk. W kierunku południa wilgotność względna powietrza spada, natomiast wschodnia część tego obszaru, czyli Wyżyna Lubelska i Wyżyna Małopolska cechuje się wyższymi wartościami wilgotności względnej...

Wilgotnosc

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

się najwyższymi wartościami wilgotności względnej, gdyż wynoszą ponad 87% i rosną do 89% w okolicach Chojnic i Suwałk. W kierunku południa wilgotność względna powietrza spada, natomiast wschodnia część tego obszaru, czyli Wyżyna Lubelska i Wyżyna Małopolska cechuje się wyższymi wartościami wilgotności względnej...

Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1911

- przedpole Wyżyny Lubelskiej - N-W część Wielkopolski - obszary wyżyn i gór pod wpływem klimatu peryglacjalnego - okres formowania się pradolin Zlodowacenie południowopolskie Zlodowacenie Nidy - zasięg - Wyżyna Lubelska - Wyżyna Łódzka (przykrycie) - Góry Świętokrzyskie (peryglacjał) - Brama Morawska...