Pomoc prawna

Pomoc prawna z urzędu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

POMOC PRAWNA Z URZĘDU Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd, instytucja ma służyć temu, by strona nie będąca stanie pokryć kosztów wynagrodzenia mogła skorzystać z pomocy takiego pełnomocnika gdy jest to wskazane dla zapewnienia należytej ochrony jej praw w postępowaniu cywilnym...

Pomoc prawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

. Instytucja tzw. pomocy prawnej (art. 157 o.p.). Art. 157 op. Osoba wezwana jest obowiązana do osobistego stawiennictwa tylko na obszarze województwa, w którym mieszka lub przebywa. Jeśli postępowanie prowadzi inny organ - z innego województwa - a osoba wezwana nie zastrzegła sobie osobistego...

Organy pomocy prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Organy pomocy prawnej powołane do obsługi prawnej i specjalnie w tym celu zorganizowane podział: adwokatura radcostwo notariat pomoc prawna jest świadczona w ramach tzw. zawodów zaufania publicznego cechy zawodu zaufania publicznego może wiązać się z dostępem do informacji dotyczącej życia...

Rola notariuszy w świadczeniu pomocy prawnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notariusz - mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Wybrane zadania notariusza: sporządzanie aktów notarialnych sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanie poświadczeń: wła...

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Jakie są zasady wykonywania zawodu radcy prawnego w obecnym stanie prawnym. Radca prawny świadczy pomoc prawną w wyodrębnionej formule organizacyjnej. Radca udziela pomocy prawnej, mającej na celu ochronę prawną interesów osoby, na której rzecz jest wykonywana. Radcy i aplikanci są zorganizowani...

Zadania adwokatury jako organu obsługi prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Zadania adwokatury jako organu obsługi prawnej. Adwokat świadczy pomoc prawną. W szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądem i urzędami w interesie i na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek...

Zagadnienia na test 2.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd, udzielanie pomocy prawnej z urzędu, powództwo wzajemne, przywrócenie terminy do dokonania czynności procesowej, zażalenie sądu drugiej instancji....

Prawnicy z państw członkowskich UE-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Prawnicy z państw członkowskich UE Zasady i warunki świadczenia pomocy prawnej w RP przez prawników zagranicznych określa ustawa z dnia 5 lipca 2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej. Ustawa dotyczy tylko działalności adwokata i radcy prawnego. Prawnik zagraniczny...

Istota skargi do NSA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

. Istota skargi do NSA Kto może wnieść? - każdy kto ma w tym interes prawny - prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich - organizacja społeczna, jeśli ma w statucie zapisaną pomoc prawną innym Termin: - 30 dni od doręczenia / ogłoszenia aktów administracyjnych - prokurator i Rzecznik Praw...

Organy ochrony prawnej- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211

- organy legalności, ochrony prawa (oskarżyciel) OCHRONA PRAWNA POSTEPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE SĄD SĄD SĄD / SKO POWÓD POZWANY PROKURATURA OSKARŻONY STRONA 1 STRONA 2 - NIK - Rzecznicy - Straż graniczna - Organy pomocy prawnej - adwokatura - radcy prawni - komornicy...