Organy pomocy prawnej

Notatkę dodano: 10.06.2013,
Wyświetleń: 114
Podgląd dokumentu

Organy pomocy prawnej powołane do obsługi prawnej i specjalnie w tym celu zorganizowane podział: adwokatura
radcostwo
notariat
pomoc prawna jest świadczona w ramach tzw. zawodów zaufania publicznego cechy zawodu zaufania publicznego może wiązać się z dostępem do informacji dotyczącej życia prywatnego osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy
wymaga określenia zasad etyki i może wymagać złożenia ślubowania
gwarantuje, że informacje uzyskane przez wykonującego ten zawód są chronione tajemnicą zawodową, którą można złamać tylko wtedy, gdy przewidują to obowiązujące przepisy
wykonuje się go na podstawie przepisów korporacyjnych , regulujących zasady funkcjonowania korporacji