Organy pomocy prawnej

Notatkę dodano: 10.06.2013,
Wyświetleń: 114
Podgląd dokumentu

Organy pomocy prawnej powołane do obsługi prawnej i specjalnie w tym celu zorganizowane podział: adwokatura

radcostwo

notariat

pomoc prawna jest świadczona w ramach tzw. zawodów zaufania publicznego cechy zawodu zaufania publicznego może wiązać się z dostępem do informacji dotyczącej życia prywatnego osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy

wymaga określenia zasad etyki i może wymagać złożenia ślubowania

gwarantuje, że informacje uzyskane przez wykonującego ten zawód są chronione tajemnicą zawodową, którą można złamać tylko wtedy, gdy przewidują to obowiązujące przepisy

wykonuje się go na podstawie przepisów korporacyjnych , regulujących zasady funkcjonowania korporacji