Nieinercjalny układ odniesienia

Nieinercjalne układy odniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Notatkę dodano: 11.04.2013
Pobrań: 33
Wyświetleń: 160

Nieinercjalne układy odniesienia • Ziemia nie jest układem inercjalnym. Wykonuje ruch obrotowy wokół swej osi a ponadto obiega Słońce po elipsie. • W pewnych przypadkach można zaniedbać efekty nieinercjalności układu odniesienia, związanego z Ziemią (np. ze względu na duży okres obiegu wokół...

Wykład - inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Pawlikowski
 • Fizyka
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 74

Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia 1. Co to jest inercjalny układ odniesienia? Związek z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Inercjalnym układem odniesienia nazywamy układ odniesienia, o którym mówi zasada bezwładności sformułowana przez Galileusza na podstawie obserwacji zewnętrznych...

Fizyka, oddziaływania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 68

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:Grawitacja, Pole grawitacyjne, Ziemia jako nieinercjalny układ odniesienia, Ruch planet, Podróże kosmiczne....

Układ inercyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 143

przez 1 zasadę dynamiki. Zgodnie z zasadą względności Galileusza wszystkie inercjalne układu odniesienia są równouprawnione i wszystkie prawa mechaniki i fizyki są w nich identyczne. Ukł. nieinercjalny- układ odniesienia proszujący się r. niejednostajnym względem jakiegokolwiek inercjalnego ukł...

Fizyka- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marta Krzesińska
 • Fizyka
Notatkę dodano: 23.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 87

sprężystości. Siły niezachowawcze: siła tarcia, siły oporu powietrza i cieczy. Dynamika układu punktów materialnych, twierdzenie o ruchu środka masy, dynamika bryły sztywnej, analogia między ruchem postępowym i ruchem obrotowym, zasady zachowania w mechanice, inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia....

Zasady dynamiki Newtona - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 146

do powierzchni dwóch ciał przemieszczających się względem siebie. Siły oporu ruchu to takie, pod których wpływem po pewnym czasie ruch ciała ustaje (np. siła tarcia) e) Siły w nieinercjalnych układach odniesienia: -siły bezwładności: siła Coriolisa - objawia się zakrzywieniem toru ciał poruszających się w takim...

Fizyka - teoria względności

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 78

. ich przyśpieszenie jest zawsze skierowane przeciwnie do przyśpieszenia układu 5. nie można dla nich stosować III zasady dynaniki Zasady dynamiki dla układów nieinercjalnych: I. W nieinercjalnym układzie odniesienia ciało pozostaje w spoczynku jeżeli suma wektora sił działających na ciało i siły bezwładności...

Moment bezwładności - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 106

prostej l przechodzącej przez początek układu współrzędnych x,y,z, wówczas: Il=Ixx2+Iyy2+Izzγ-2Ixy-2Iyzγ-2Izxγ gdzie , , γ cosinusy kierunkowe tej prostej (bezwładności elipsoida). Siły bezwładności, pozorne siły działające na ciała fizyczne w nieinercjalnych układach odniesienia (styczna siła...

Fizyka- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Notatkę dodano: 23.09.2013
Pobrań: 17
Wyświetleń: 121

13 marzec 2007: Nieinercjalne układy odniesienia - siły bezwładności: U - układ nieruchomy U' - układ poruszający się z chwilową oraz Współrzędna x' określająca położenie ciała m w dowolnej chwili jest równa x'=x-xu=x-vut ruch wzdłuż osi OX y=y' t'=t m'=m Różniczkując równanie względem czasu...

Fizyka - zasada najkrótszego czasu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Aleksander Wójcik
 • Fizyka
Notatkę dodano: 03.02.2012
Pobrań: 1
Wyświetleń: 238

bezwładności (siła inercji, siła pozorna) - siła pojawiająca się w nieinercjalnym układzie odniesienia, będąca wynikiem przyspieszenia tego układu. Siła bezwładności nie jest oddziaływaniem z innymi ciałami, jak to ma miejsce przykładowo w sile klasycznie rozumianej grawitacji. Prawo załamania fali Zgodnie...