Należności krótkoterminowe

Aktywa obrotowe- wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa

WYKŁAD III- 27.03.2011 Do aktywów obrotowych przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.94 r. ze zmianami) zaliczamy: Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy materiałów, wyrobów itp.) Finansowe aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ...

11.09.2013
0
43
Pobierz

Wzory Analiza Finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna

Wzory Analiza Finansowa Bilans Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe Kapitał netto = kapitał własny Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozl. Między. - należności krótkoterminowe z tytułu d...

09.05.2013
0
60
Pobierz

Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Julian Urban
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem

Ocena płynności finansowej - ocena przyszłej i aktualnej sytuacji płatniczej firmy - zasygnalizowanie zagrożeń dla wiarygodności płatniczej firmy w perspektywie krótko- i długookresowej - przygotowanie racjonalnych podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania pieniądzem ...

21.08.2013
0
97
Pobierz

Majątek obrotowy, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek obrotowy, ( sem. IV) MAJĄTEK OBROTOWY: zespół składników majątku zużywających się lub przeznaczonych do zbycia w czasie krótszym niż jeden rok lub jeden cykl obrotowy o Rzeczowy majątek obrotowy: aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwyk...

08.07.2013
0
46
Pobierz

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- analiza pionowa bilansu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

ANALIZA PIONOWA- BILNASU 2.2.1 UDZIAŁ AKTYW TRWAŁYCH W AKTYWACH OGÓŁEM: Rok poprzedni= 83,7 % Rok bieżący= 79,2 % ∆ = 4,5 % Wniosek: Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w 2008r. zmalał wobec roku poprzedniego o 4,5%. 2.2.2 Udział aktyw obrotowych w aktywach ogółem Rok poprzedni= 16,25 % ...

24.06.2013
3
59
Pobierz

Aktywa obrotowe - Zapasy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość

B. AKTYWA OBROTOWE: B1 Zapasy-zapasy materiałów produkty w toku-produkcja w toku *półprodukty-coś co zostało wytworzone, zmagazynowane, ale nie jest jeszcze wyrobem gotowym, podlega ewidencji *wyrób gotowy-produkt na sprzedaż, ewidencjonujemy po koszcie wytworzenia *towary, *zaliczki na dostawy(zali...

09.09.2013
0
63
Pobierz

Majątek obrotowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia

majątek obrotowy - takie środki, których dana jednostka użytkuje której niż jeden rok obrotowy, a więc są to aktywa o wyższym stopniu płynności niż majątek trwały. Są to składniki, które zmieniają swoją postać jednorazowo w cyklu produkcyjnym. W skład wchodzą: zapasy - materiały nabyte w celu użyci...

02.09.2013
0
44
Pobierz

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa

Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki Wskaźnik gotówkowy Kapitał obrotowy Kapitał obrotowy (w dniach) Wskaźnik obrotu zapasami Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach) Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik cyklu należności (w dniach) Wskaźnik cyklu płacenia zo...

08.08.2013
2
107
Pobierz

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa

Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki Wskaźnik gotówkowy Kapitał obrotowy Kapitał obrotowy (w dniach) Wskaźnik obrotu zapasami Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach) Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik cyklu należności (w dniach) Wskaźnik cyklu płacenia zo...

12.08.2013
1
55
Pobierz

Wskaźnik cyklu należności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa

Wskaźnik cyklu należności [dni] Opis: Przy pomocy wskaźnika cyklu należności można określić długość okresu (w dniach) ściągania należności. Zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może świadczyć o nieskutecznym ściąganiu należności, co w rezultacie może prowadzić do bankructwa. Z kolei zbyt niski poziom...

09.09.2013
0
42
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie