Najwyższy Trybunał Administracyjny

Sądownictwo administracyjne w II RP - Najwyższy Trybunał Administracyj...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 910

. Sądownictwo administracyjne w II RP - sprawował Najwyższy trybunał Administracyjny, utworzony w 1922, niższych sądów ostatecznie nie powołano, istniały jedynie w byłym zaborze pruskim - NTA skład: pierwszy prezes, prezesi izb, sędziowie; mianowani przez prezydenta na wniosek premiera...

Sądownictwo administracyjne w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W II RP Konstytucja marcowa przewidywała w art. 73: powołanie wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele, uczestnictwo czynnika obywatelskiego obok sędziowskiego w orzekaniu, zajmowanie się przez sądownictwo...

Sądownictwo administracyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1498

z samorządem terytorialnym : Wydział Powiatowy - I instancja Wydział Obwodowy - II instancja (obwód rejencyjny) Obydwa nie są niezawisłe Trzecia : Najwyższy Trybunał Administracyjny w Berlinie - niezawisły II RZECZPOSPOLITA 1919 - Dekret Naczelnika Państwa : Zabór Austro-Węgierski Senat dla spraw...

Historia postępowania administracyjnego w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

wzoru, który z wieloma zmianami i przerwami w działaniu przetrwał w Królestwie Polskim aż do 1867 r., kiedy to w toku likwidacji odrębności ustrojowych zniesiono Radę Stanu. Pierwszym polskim sądem administracyjnym był Najwyższy Trybunał Administracyjny powstały na mocy ustawy z 3 sierpnia 1922 r...

Prawo i Sąd pod zaborami - Prawo administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

skargę do wydziału powiatowego, ewentualne odwołanie szło do wydziału obwodowego w rejencji(ważniejsze sprawy także I instancjia), sądem III instancji był Najwyższy trybunał administracyjny w Berlinie. W Austrii sąd administracyjny był IU instancyjny i był nim od 1875 Trybunał administracyjny w Wiedniu...

Formalne gwarancje praworządności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

praworządności aktów niższego rzędu - Najwyższy Trybunał Administracyjny został powołany na podstawie art. 73 Konstytucji marcowej; nie umieszczono go w rozdziale sądownictwo, a władza wykonawcza. Został powołany do badania legalności decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej...

Sądownictwo administracyjne w II RP.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

80.SĄDOWNICTO ADMINSTRACYJNE W II RP. Sądownictwo administracyjne sprawował Najwyższy Trybunał Administracyjny utworzony w 1922 roku. Niższych sądów adm nie powołano, NTA był jedyna instancją sądową. Dla obszaru byłego zaboru pruskiego gdzie utrzymano istniejące przed 1918 rokiem sądy adm I i II...

II Rzeczpospolita - Kontrola administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

). Konstytucja marcowa powoływała Najwyższy Trybunał Administracyjny, nie zostały natomiast powołane sady niższej instancji. Dla obszaru b. zaboru pruskiego utrzymano istniejące sady I i II instancji. NTA składał się z I prezesa, prezesów i sędziów mianowanych przez prezydenta dzielił się na izby...

Sądownictwo administracyjne

Pobrań: 252
Wyświetleń: 3052

-Najwyższy Trybunał Administracyjny- 1922 -uprawnienia kasacyjne- klauzula generalna -wyroki ostateczne -skarga wnoszona po wyczerpaniu toku instancji -kontrola legalności o charakter/.e następczym Ziemie b. ząb. pruskiego I instancja -wydziały powiatowe II instancja -wojewódzkie sądy admin. III instancja...

Państwa unitarne - wymiar sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

powiatowe - I instancja od roku 1872 wydziały obwodowe - II instancja od powiatowych i I w iniektórych sprawach od roku1875 Wyższy Trybunał Administracyjny - w Berlinie, od 1875, nie był powiązany z administracją, dzielił się na senaty z prezydentami na czele ...