Najwyższy Trybunał Administracyjny

Sądownictwo administracyjne w II RP - Najwyższy Trybunał Administracyj...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego

. Sądownictwo administracyjne w II RP - sprawował Najwyższy trybunał Administracyjny, utworzony w 1922, niższych sądów ostatecznie nie powołano, istniały jedynie w byłym zaborze pruskim - NTA skład: pierwszy prezes, prezesi izb, sędziowie; mianowani przez prezydenta na wniosek premiera, wszyscy mu...

26.08.2013
7
60
Pobierz

Sądownictwo administracyjne w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W II RP Konstytucja marcowa przewidywała w art. 73: powołanie wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele, uczestnictwo czynnika obywatelskiego obok sędziowskiego w orzekaniu, zajmowanie się przez sądownictwo admi...

17.05.2013
4
118
Pobierz

Sądownictwo administracyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji

Sądownictwo administracyjne KSIĘSTWO WARSZAWSKIE - debiut (wzorzec francuski) : Rada stanu - rozstrzyga spory administracyjne w II instancji Rady frefekturalne - rozstrzygają spory administracyjne w I instancji Spory administracyjne : spory majątkowe między obywatelami a państwem - dzierżawa dóbr i...

06.09.2013
3
77
Pobierz

Prawo i Sąd pod zaborami - Prawo administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego

Prawo administracyjne Etapy rozwoju Dopiero XIX w, przyniósł rozwój administracji działającej w ramach prawa a przynajmiejna podstawach prawnych. Prawo administracyjne wyróżnia się swoją wielostronnością, szerokością zakresu i różnolitością obejmowanych materii. Ogólna teoria administracji głosi, ...

20.05.2013
0
65
Pobierz

Historia postępowania administracyjnego w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne

Historia postępowania administracyjnego w Polsce. Wpływ na powstanie i kształtowanie się postępowania administracyjnego miały następujące zdarzenia: - Rozwój prawa administracyjnego materialnego - wyodrębnienie prawa administracyjnego jako osobnej gałęzi prawa dokonało się na przełomie XVIII i XIX...

19.08.2013
2
70
Pobierz

Sądownictwo administracyjne w II RP.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego

80.SĄDOWNICTO ADMINSTRACYJNE W II RP. Sądownictwo administracyjne sprawował Najwyższy Trybunał Administracyjny utworzony w 1922 roku. Niższych sądów adm nie powołano, NTA był jedyna instancją sądową. Dla obszaru byłego zaboru pruskiego gdzie utrzymano istniejące przed 1918 rokiem sądy adm I i II ...

23.04.2013
2
50
Pobierz

II Rzeczpospolita - Kontrola administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego

Kontrola administracji publicznej Rodzaje kontroli Wewnętrzna - wynikała z hierarchicznej struktury administracji Zewnętrzna - sprawowana przez organy niezależne od aparatu administracji. Kontrola sprawowana przez parlament i opinie publiczną Kontrola parlamentarna polegała na weryfikacji działal...

20.05.2013
0
46
Pobierz

Formalne gwarancje praworządności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr P. Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego

Formalne gwarancje praworządności według konstytucji marcowej. - praworządność - stan faktyczny, w którym organy państwa działają zgodnie z prawem, praworządność formalna - zgodność przepisów itp. - w świetle Konstytucji Marcowej Polska była państwem prawa; zorganizowanym wg doktryny państwa liber...

26.08.2013
3
70
Pobierz

S?DOWNICTO ADMINSTRACYJNE W II RP. - Prawo

 • Prawoznawstwo

80.SĄDOWNICTO ADMINSTRACYJNE W II RP. Sądownictwo administracyjne sprawował Najwyższy Trybunał Administracyjny utworzony w 1922 roku. Niższych sądów adm nie powołano, NTA był jedyna instancją sądową. Dla obszaru byłego zaboru pruskiego gdzie utrzymano istniejące przed 1918 rokiem sądy adm I i II i...

19.01.2010
0
60
Pobierz

Sądownictwo administracyjne

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: typ angielski- państwa wymiaru sprawiedliwości, typ kontynentalny, opisane typy instancji w poszczególnych miejscach Europy. Sądownictwo administracyjne I. Typ angielski - państwa wymiaru sprawiedliwości (Justizstaat) - sądy powszechne (An...

15.04.2009
2
294
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie