Kapitał kulturowy

Teoria reprodukcji kulturowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3479

Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu Kapitał kulturowy jest systemem specyficznych kompetencji, wiedzy o świecie kompetencji interpersonalnych obyczajowości, które jednostka przyswaja w toku socjalizacji. Kapitał posiada w znacznym stopniu...

Młodzież inteligencka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

traktowana jako wartość instrumentalna, pozwalająca na uzyskanie wysokiej pozycji w nowej rzeczywistości, traktowana jako kapitał kulturowy pozwalający na mnożenie kapitału ekonomicznego dobre maniery i koneksje osiągnięcia efektem indywidualnej pracy, a nie działań rodziny ...

Tożsamość globalnego nastolatka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

. Najczęściej jest to nastolatek należący do klasy średniej i żyjący w dużym mieście. Jego głównym kapitałem kulturowym jest dostęp do kultury popularnej, która jest traktowana jako pas transmisyjny wartości, a jednocześnie jest przez młodzież odtwarzana. ...

Conflict of the Faculties

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

, ponieważ zinstytucjonalizowali kapitał kulturowy. Bourdieu informuje nas, że profesorowie uniwersytetów przypisują swój sukces rodzinie i nauczycielom, podczas gdy pisarze przypisują swój sukces charyzmatycznym czynnikom. Bourdieu wskazuje, że autonomia uczelni wzrosła w XIX wieku. Na początku członkowie akademiccy byli władzą...

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Bernsteina, Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu, Teoria rywalizacji kulturowej i rytuałów interakcyjnych Randalla Collinsa, Teoria instytucjonalna Johna Meyera, Postmodernistyczna teoria krytyczna. Główne modele teoretyczne w interpretacji zjawisk...

Korzenie społeczne a potencjał wychowanka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Leszniewski
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1687

do niej swoiste, czysto symboliczne zniewolenie w sferze wartości. W jaki sposób P. Bourdieu wyjaśnia istotę " kapitału kulturowego"? Potomkowie rodzin należących do klas wyższych są wyposażeni w kapitał kulturowy, ufność w możliwość sukcesu, określeni zostali jako dziedzice, gdyż otrzymują prawomocną kulturę bez...

Socjologia wychowania - 4 i 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Leszniewski
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1918

do niej swoiste, czysto symboliczne zniewolenie w sferze wartości. W jaki sposób P. Bourdieu wyjaśnia istotę " kapitału kulturowego"? Potomkowie rodzin należących do klas wyższych są wyposażeni w kapitał kulturowy, ufność w możliwość sukcesu, określeni zostali jako dziedzice, gdyż otrzymują prawomocną kulturę bez...

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symboliczn...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2555

socjalizacji. Kapitał kulturowy - system wiedzy o świecie, kompetencji interpersonalnych, obyczajowości, które jednostka przyswaja w toku socjalizacji. Reprodukcja społeczna - odtwarzanie habitusów i kapitałów kulturowych, związana pośrednio z odtwarzaniem systemu stratyfikacyjnego. Przemoc symboliczna...

Konsumpcja - wykład - społeczeństwo konsumpcyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1400

- człowiek z góry wiedział, czy dobry czy zły. Sukcesy w pracy był znakiem łaski Bożej. Ale etyka nakazywała oszczędność, więc gromadzenie dóbr kapitalizm był racjonalny, z czasem doszła wartość symboliczna towaru - > kapitalizm romantyczny, ponowne zaczarowanie świata kapitał kulturowy: dyspozycje z 3 sfer...

Teorie socjologi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Koziarski
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1442

powstał pierwszy uniwersytet Działania pedagogiczne odpowiadają materialnym i symbolicznym interesom grup lub klas posiadających, zajmujących zróżnicowane pozycje w układach sił, zawsze zmierzają do odtworzenia struktury dystrybucji kapitału kulturowego między grupami, przyczyniając się równocześnie...