Kapitał kulturowy

Teoria reprodukcji kulturowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu Kapitał kulturowy jest systemem specyficznych kompetencji, wiedzy o świecie kompetencji interpersonalnych obyczajowości, które jednostka przyswaja w toku socjalizacji. Kapitał posiada w znacznym stopniu ch...

04.06.2013
7
126
Pobierz

Młodzież inteligencka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

MŁODZIEŻ INTELIGENCKA: pochodziła z rodzin, gdzie przynajmniej jedno z rodziców posiadało wykształcenie wyższe, zaś względnie dobrej pozycji ekonomicznej towarzyszyły aspiracje wysokiego wykształcenia dzieci głównie licealiści i studenci preferencja przypisywana dobrom materialnym wykształcenie ...

04.06.2013
0
46
Pobierz

Tożsamość globalnego nastolatka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Tożsamość globalnego nastolatka Tożsamość globalnego nastolatka - (Z. Melosik) kształtowana przez kulturę popularną i przez ideologię konsumpcji. Globalny nastolatek jest pragmatyczny, łatwo komunikuje się, tolerancyjny dla różnic, a jednocześnie jest sceptyczny wobec idei zaangażowania i głębokieg...

04.06.2013
0
36
Pobierz

Conflict of the Faculties

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika ogólna

Pedagogika Rok I, II o Conflict of the Faculties Bourdieu oświadcza, że profesorowie uniwersytetów, zgodnie z posiadaniem kapitału kulturowego, usytuowani są na poziomie podrzędnym w stosunku do dyrektorów z branży, ale zajmują dominującą pozycję czasową w stosunku do pisarzy, dziennikarzy, ponie...

17.05.2013
0
64
Pobierz

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych - charakterystyka. Kierunki teoretyczne w interpretacji zjawisk edukacyjnych: Teoria funkcjonalna, Teoria konfliktu - w tej interpretacji szkoła działa w interesie grupy dominującej, Teoria interakcjonistyczna, Teoria kodów językowych Basi...

04.06.2013
0
83
Pobierz

Socjologia wychowania - 4 i 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Leszniewski
 • Socjologia wychowania

TEMAT 4: Korzenie społeczne a potencjał wychowanka. Czym jest "habitus" w socjologicznej teorii P. Bourdieu? Habitus- kompleks interioryzacji, czyli tendencji, postaw, dyspozycji uwewnętrznionych, wprowadzonych w sferę ludzkich nawyków. Habitus rozciąga się na dziedzinę ocen emocjonalnych reakcji...

08.05.2013
8
133
Pobierz

Korzenie społeczne a potencjał wychowanka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Leszniewski
 • Wstęp do socjologii

TEMAT 3: Korzenie społeczne a potencjał wychowanka. Czym jest "habitus" w socjologicznej teorii P. Bourdieu? Habitus- kompleks interioryzacji, czyli tendencji, postaw, dyspozycji uwewnętrznionych, wprowadzonych w sferę ludzkich nawyków. Habitus rozciąga się na dziedzinę ocen emocjonalnych reakcji...

13.05.2013
2
128
Pobierz

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symboliczn...

 • Uniwersytet Śląski
 • Socjologia wychowania

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symbolicznej Jeana-Claude'a Passeron'a i Pierre'a Bourdieu. Habitus - określa strukturalnie, statusowo, stratyfikacyjnie modelowany styl życia, system aspiracji, tożsamości i modele behawioralne, jakie jednostka rozwija w toku własnej socj...

04.06.2013
5
160
Pobierz

Konsumpcja - wykład - społeczeństwo konsumpcyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku

Konsumpcja: spożywanie, jedzenie, nie wymaga wysiłku z łac. spożywać, potem negatywnie rozumiana bo marnotrawienie XIX w. - neutralizacja: w kręgach burżuazji ideologia, ruchy konsumenckie, sposób bycia uwarunkowana historycznie i kulturowo związana z gospodarką, z kapitalizmem cechy społecze...

02.09.2013
1
96
Pobierz

Teorie socjologi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Socjologia edukacji

Edukacja to panaceum na wszelkie nierówności społeczne. Wierzy się, że dzięki edukacji następuje rozwój społeczny. / teoria funkcjonalna Teoria ludzkiego kapitału Edukacja jest postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki, która w przyszłości zwróci się w postaci powiększonych dywidend - im dłuż...

30.04.2013
1
106
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie