Teorie socjologi

Notatkę dodano: 30.04.2013,
Pobrań: 12,
Wyświetleń: 206
Podgląd dokumentu

Edukacja to panaceum na wszelkie nierówności społeczne. Wierzy się, że dzięki edukacji następuje rozwój społeczny. / teoria funkcjonalna Teoria ludzkiego kapitału

Edukacja jest postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki, która w przyszłości zwróci się w postaci powiększonych dywidend - im dłużej dziecko się uczy, tym lepiej funkcjonuje na rynku pracy.

Teoria reprodukcji kulturowej

Pierre Bourdieu, Jean - Claude Passeron -autorzy książki „Reprodukcja” Teoria reprodukcji kulturowej ma trzy możliwości: - dzieci reprodukują status swoich rodziców

-rodzice z niższych klas społecznych posiadają tzw. „mądrość życiową”

- „cudowne dzieci”

Struktura klasowa odtwarzana jest z pokolenia na pokolenie.

Do kulturowych źródeł podlegających reprodukcji można zaliczyć: zdolności językowe, kreatywność, zdolności artystyczne, znajomość sztuki, historii i nauki.

Ekonomiczne to: przychód, poziom życia, przedsiębiorczość, znajomość zasad rynku i handlu.

Poprzez działania pedagogiczne narzuca się przekonania i wartości grup społecznych, które są dominujące w danym społeczeństwie. Działanie pedagogiczne przekazuje przekonania grupy dominującej, co wg Bourdieu stanowi formę symbolicznej przemocy.

W 1888r. - w Bolonii powstał pierwszy uniwersytet Działania pedagogiczne odpowiadają materialnym i symbolicznym interesom grup lub klas posiadających, zajmujących zróżnicowane pozycje w układach sił, zawsze zmierzają do odtworzenia struktury dystrybucji kapitału kulturowego między grupami, przyczyniając się równocześnie do reprodukcji struktury społecznej.

• Habitus - termin wprowadzony przez Bordieu -

-wg J.H.Turner- nieświadomość zbiorowa osób o podobnych pozycjach, gdyż wyposaża je w wytyczne o charakterze poznawczym i emocjonalnym, umożliwiając jednostce wspólne przedstawienie świata oraz klasyfikowanie, wybieranie, ocenianie i działanie w konkretny i szczególny dla nich sposób

- wg Antoniny Kłosowska - kompleks interioryzacji, czyli tendencji, postaw, dyspozycji uwewnętrznionych, wprowadzonych w sferę ludzkich nawyków.

- wg Małgorzaty Jacyno-habitus jawi się jako mechanizm adaptacji, który zapewnia harmonię między subiektywnymi aspiracjami i możliwością ich realizacji.

• Wg Szackiego -Socjalizacja ma charakter klasowy i polega na przyuczaniu jednostki do życia w sposób właściwy danemu środowisku, do tego, aby znała swoje miejsce w społeczeństwie, wiedziała, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z jej pozycją społeczną, co jej się należy, a co nie jest dla niej.