Izomeryzacja

Reakcja izomeryzacji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3745

Izomeraza ksylozowa jest enzymem wewnątrzkomórkowym katalizującym izomeryzacje ksylozy we fruktozę. Oznacza to, że znaczna część tego enzymu znajduje się wewnątrz oraz w ścianie komórkowej mikroorganizmu go wytwarzającego. Większość dostępnych w handlu izomeraz ksylozowych izolowana...

Cykl kwasów trójkarboksylowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : etap wiążący glikolizę z cyklem kwasów trójkarboksolowych, mikrografia elektronowa kompleksu, pierwsza reakcja CKT, izomeryzacja cytrynianu...

Zagadnienia do cykl kwasu cytrynowego

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Lista 4 Cykl kwasu cytrynowego Cykl kwasu cytrynowego - funkcje, schemat Dehydrogenaza pirogronianowa- budowa, funkcje, zasada działania Syntaza cytrynianowa- budowa, funkcje, zasada działania Izomeryzacja cytrynianu Utlenianie i dekarboksylacja izocytrynianu Tworzenie bursztynylo-CoA Regeneracja...

Reakce w roztworach alkaicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

REAKCJE W ROZTWORACH ALKALICZNYCH • Laktoza - izomeryzacja laktuloza • W obecności 02 (CuII) wiązanie endiolowe ulega rozerwaniu i tworzą się kwasy • Niektóre produkty degradacji są lotne i kształtują aromat. Izosacharan Karmelizacja l Karmel - brunatno zabarwiony produkt o charakterystycznym...

Cykl pentozo-fosforanowy

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

+. Powstaje rybulozo-5-fosforan. 3) Epimeryzacja i izomeryzacja rybulozy. Epimeryzacja polega na odwróceniu położenia podstawników OH i H przy 3 atomów węgla, podczas gdy reszta cząsteczki pozostaje bez zmian. Izomeryzacja przekształca ketopentozę a aldopentozę. W wyniku epimeryzacji powstaje ksylulozo-5...

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1792

) - katalizujące reakcje hydrolizy, czyli rozpadu wiązań z udziałem wody, 4) liazy węglowe? - katalizujące odszczepianie grup, odwracalnie bądź nie bez h2o 5) izomerazy (izomerazy trans, cis) - katalizujące reakcje izomeryzacji, czyli przekształcenia izomeru w drugi 6) ligazy (karboksylazy)- katalizujące tworzenie...

Glikoliza i glukoneogeneza- zagadneinia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2793

fazy glikolizy? Na czym polegają? Jaki jest cel fosforylowania glukozy na pierwszym etapie? Jakie są właściwości enzymu katalizującego fosforylację i zasada działania? Izomeryzacja glukozo-6-fosforanu Rozszczepienie fruktozo-1,6-bisfosforanu Jak działa izomeraza triozofosforanowa? Utlenianie aldehydu 3...

Przebieg i znaczenie cyklu kwasu cytrynowego - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2030

powstaje cytrynian, a następnie w drodze izomeryzacji jego powstaje izocytrynian. W następnej kolejności następuje dekarboksylacja izocytrynianu do a- ketoglutaranu, a ten po przez oksydacyjną dekarboksylację daje bursztynylo-CoA. Wiązanie tioestrowe w bursztynylo-CoA zostaje rozerwane przez fosforan...

Rozpuszczalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

z udziałem wody AX + H2O AH + XOH Np. trypsyna 4. Liazy reakcje usuwania grup z substratu bez udziału cząsteczek wody reakcje odłączenia grup od substratu bez udziału wody Np.dekarboksylaza pirogronianowa 5. Izomerazy reakcje izomeryzacji substratu reakcje izomeryzacji substratu (racemizacja i epimeryzacja...

Wykład - swoistość enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4284

możliwych reakcji, wybierając jedną z nich. Na przykład cząsteczka glukozo-6-fosforanu może w komórce ulec wielu różnym przemianom, w tym utlenieniu (do laktonu kwasu 6-fosfoglukonowego), izomeryzacji (do fruktozo-6-fosforanu) czy też mutarotacji (do glukozo-1-fosforanu). Każda z tych reakcji...