Klasy enzymów

Notatkę dodano: 07.05.2013,
Pobrań: 14,
Wyświetleń: 256
Podgląd dokumentu

klasy enzymów , klasyfikacja enzymów w zależności od rodzaju katalizowanej reakcji na sześć klas: 1) oksydoreduktazy (oksydazy) - katalizujące reakcje utleniania i redukcji,
2) transferazy (metylotransferazy) - katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy (nukleazy) - katalizujące reakcje hydrolizy, czyli rozpadu wiązań z udziałem wody, 4) liazy węglowe? - katalizujące odszczepianie grup, odwracalnie bądź nie bez h2o
5) izomerazy (izomerazy trans, cis) - katalizujące reakcje izomeryzacji, czyli przekształcenia izomeru w drugi 6) ligazy (karboksylazy) - katalizujące tworzenie wiązań połączone z hydrolizą ATP; w klasach wyróżnia się kolejno podklasy i pod-podklasy, a następnie każdy enzym ma kolejną liczbę w pod-podklasie.