Fikcja literacka

Wellek, Warren - "Literatura i nauka o literaturze"

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

estetycznej jako zalet stylu i kompozycji). Ale s. 21 w historii literatury pięknej ograniczenie zainteresowań do dzieł wybitnych nie pozwala rozumieć ciągłości tradycji literackiej, ewolucji rodzajów i samej istoty procesu literackiego; literatura piękna, czyli posługująca się fikcją literacką, obejmuje...

Culler - Co to jest literatura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1533

, kontekst fikcji literackiej zostawia otwarte pole dla rozważań, czego ta fikcja dotyczy. Literatura jako przedmiot estetyczny: Kant: „celowość bez celu”, pomost między światem materialnym i duchowym. Literatura jako twór intertekstualny i autoteliczny: dzieła tworzone są z innych dzieł - intertekstualność...

A. H. Markiewicz - Narrator i autor

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

na modalność - narrator autorski (=narrator wewnętrzny) i narrator fingowany (odrębny od autora wewnętrznego). Narrator autorski - asertujący lub fingujący. Asertujący - mówi szczerze albo nie, mówi prawdę albo nie, ale zawsze przekazuje treści wypowiedzi jako swoje przekonania. Fingujący - wytwarza fikcję...

Radia i TV,Naczelna.pl - najstarszy dziennik online

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

, jak felietony, wywiady, relacje sportowe, czy przepisy kulinarne pochodzą z oryginalnych źródeł z tamtych lat. Czy wszystkie publikowane artykuły to autentyczne informacje, czy pozwalacie sobie na stylizowaną fikcję literacką? Naszym celem jest odtworzenie atmosfery tamtych lat, nic nie jest stylizowane...

Augustyn - „Solilokwia” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1393

zawiera swój głos wobec spuścizny pogańskiej w nowym, chrześcijańskim świecie). Rzecz fałszywa, by być fałszywą, musi istnieć. Dlatego treść np. fikcji literackiej nie jest fałszem. Fałszywe są natomiast zdania, które tę treść ujmują (relacja myśl - słowo). Augustyn nie prezentuje już tradycyjnego...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

FIKCJA LITERACKA (koncepcję stworzył Arystoteles - mimesis) - Platon → naśladowanie wyglądów zmysłowych, naśladowanie artysty jest podwójnym oszustwem (podwójnym zafałszowaniem rzeczywistości), sztuka kłamie, oszukuje człowieka. - Arystoteles → literatura naśladuje rzeczywistość...

Stylistyczne środki składniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1533

, nie polega na wiernym kopiowaniu w dziele tego, co podane przez rzeczywistość, gdyż zawsze zawiera w sobie element odgrywania rzeczywistości, swobodnego jej przedstawiania; dzisiejsza teoria literatury określa ten współczynnik mimesis mianem fikcji literackiej. Oznacza to, że twórca, pomimo wzorowania...

Różne gatunki dramatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

wpływa na charakter i wybory bohaterów. We współczesnej literaturze częściej używa się pojęcia fikcji literackiej. Jest to taka właściwość świata przedstawionego, który jest poddany własnej logice i nie powinno się go porównywać do rzeczywistości. Oczywiście, fikcyjny charakter obowiązuje zarówno...

WYKŁAD Koncepcje rozwoju edukacji w Rosji w czasach panowania Piotra I...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Józef Kuffel
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3087

. Kiedy w 1719 roku udał się na wojnę pisał wiersze w charakterach pieśni - marszów. Są w nich elementy ludowe, folklorystyczne. Przeszczepiał na grunt rosyjski renesans i barok, często nawiązywał do twórców i filozofów starożytnych oraz renesansowych. Jako pierwszy wprowadził pojęcie “fikcji literackiej...

Wykład - Solilokwia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 1988

zawiera swój głos wobec spuścizny pogańskiej w nowym, chrześcijańskim świecie). Rzecz fałszywa, by być fałszywą, musi istnieć. Dlatego treść np. fikcji literackiej nie jest fałszem. Fałszywe są natomiast zdania, które tę treść ujmują (relacja myśl - słowo). Augustyn nie prezentuje już tradycyjnego...