Duch Święty

Teologia pastoralna - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

personalistyczny - posłannictwo Kościoła dzięki dialogowi osób) ð     podstawy pneumatologiczne: Duch Św. jest Uświęcicielem (wprowadza nas w Boga), dla Kościoła jest Ożywicielem - Duszą - daje aktywność Kościołowi; Kościół jest środowiskiem łaski tylko dzięki mocy Ducha Św. ž teoretyczne zasady przywoływania...

Zasady myślenia pastoralistycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

personalistyczny - posłannictwo Kościoła dzięki dialogowi osób) ð     podstawy pneumatologiczne: Duch Św. jest Uświęcicielem (wprowadza nas w Boga), dla Kościoła jest Ożywicielem - Duszą - daje aktywność Kościołowi; Kościół jest środowiskiem łaski tylko dzięki mocy Ducha Św. ž teoretyczne zasady przywoływania...

Wykład - trójca święta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jarosław Babiński
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Trójca Święta Wiara w Trójcę Świętą to uznanie Boga jako rzeczywistości niezbędnej. Bóg jest jednością osób, a miłość jest relacją. Miłość Ojca rodzi Syna, a jej uosobieniem jest Duch Święty. Duch Święty działa w kościele, a Chrystus nas odkupił. Osoba - jednostka zdolna do posiadania praw...

Sakrament Bierzmowania - opis i znaczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2009

Sakrament Bierzmowania Dzieje sakramentu bierzmowania ściśle związane są z sakramentem chrztu. Rozbudowany sakrament chrztu inne zaś były mniejsze, z czasem stają się odrębne długo nowy sakrament nie miał swojej nazwy ; sama liturgia rozwija się Sposób przekazywania darów Ducha Świętego w Nowym...

Duszpasterstwo a wartości - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

personalistyczny - posłannictwo Kościoła dzięki dialogowi osób) podstawy pneumatologiczne: Duch Św. jest Uświęcicielem (wprowadza nas w Boga), dla Kościoła jest Ożywicielem - Duszą - daje aktywność Kościołowi; Kościół jest środowiskiem łaski tylko dzięki mocy Ducha Św. teoretyczne zasady przywoływania Ducha Św...

Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Wykład 11 (13.05.2008) Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia Chrzest od Jezusa wyróżnia się bardziej intensywną działalnością Ducha Świętego. Maryja poczęła mocą Ducha Świętego - podkreśla to Mt i Łk. Łk - Duch Święty umacniał w dzieciństwie Jana Chrzciciela. Duch Święty zstępuje...

Ewangelia św. Łukasza - teologia historii zbawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

części: czas przed Chr., czyli czas obietnic i zapowiedzi, oraz czas Chrystusa i Kościoła, czyli czas wypełnienia tych obietnic. Od chwili poczęcia Jezusa zaczyna w sposób bardziej intensywny i widoczny działać Duch Święty: najpierw w Jezusie, a potem w Kościele. Jest to jeden z cha­rakte­rystycznych...

Dokumenty o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

DOKUMENTY KOŚCIOŁA O NATCHNIENIU „Providentissimus Deus” 1893 Leon XIII Nie można zacieśniać natchnienia tylko do niektórych tekstów biblijnych dal ratowania prawdy w Piśmie św. Wszystkie księgi w całości zostały napisane z Ducha Św i dlatego są bezbłędne. Duch Św użył ludzi jako narzędzi...

Sakramentologia - wykład 3: chrzest

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 945

nam dar wiary, nadziei, miłości i łaski uświęcającej. Jest Bożym działaniem zbawczym w stosunku do człowieka. Duch św. Jest nieodzowny w momencie Chrztu - tutaj jest różnica w stosunku do chrztu janowego, który był tylko przygotowaniem na przyjście Chrystusa. Duch św. Sprawia w człowieku takie skutki...

Sakrament chrztu - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2177

uświęcającej. Jest Bożym działaniem zbawczym w stosunku do człowieka. Duch św. Jest nieodzowny w momencie Chrztu - tutaj jest różnica w stosunku do chrztu janowego, który był tylko przygotowaniem na przyjście Chrystusa. Duch św. Sprawia w człowieku takie skutki jak sakrament (scena z Korneliuszem - wylanie...