Duch Święty

Teologia pastoralna - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 119

personalistyczny - posłannictwo Kościoła dzięki dialogowi osób) ð     podstawy pneumatologiczne: Duch Św. jest Uświęcicielem (wprowadza nas w Boga), dla Kościoła jest Ożywicielem - Duszą - daje aktywność Kościołowi; Kościół jest środowiskiem łaski tylko dzięki mocy Ducha Św. ž teoretyczne zasady przywoływania...

Zasady myślenia pastoralistycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 64

personalistyczny - posłannictwo Kościoła dzięki dialogowi osób) ð     podstawy pneumatologiczne: Duch Św. jest Uświęcicielem (wprowadza nas w Boga), dla Kościoła jest Ożywicielem - Duszą - daje aktywność Kościołowi; Kościół jest środowiskiem łaski tylko dzięki mocy Ducha Św. ž teoretyczne zasady przywoływania...

Wykład - trójca święta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jarosław Babiński
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 174

Trójca Święta Wiara w Trójcę Świętą to uznanie Boga jako rzeczywistości niezbędnej. Bóg jest jednością osób, a miłość jest relacją. Miłość Ojca rodzi Syna, a jej uosobieniem jest Duch Święty. Duch Święty działa w kościele, a Chrystus nas odkupił. Osoba - jednostka zdolna do posiadania praw...

Sakrament Bierzmowania - opis i znaczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Wencel
 • Liturgika - sakramenty
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 287

Sakrament Bierzmowania Dzieje sakramentu bierzmowania ściśle związane są z sakramentem chrztu. Rozbudowany sakrament chrztu inne zaś były mniejsze, z czasem stają się odrębne długo nowy sakrament nie miał swojej nazwy ; sama liturgia rozwija się Sposób przekazywania darów Ducha Świętego w Nowym...

Duszpasterstwo a wartości - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 82

personalistyczny - posłannictwo Kościoła dzięki dialogowi osób) podstawy pneumatologiczne: Duch Św. jest Uświęcicielem (wprowadza nas w Boga), dla Kościoła jest Ożywicielem - Duszą - daje aktywność Kościołowi; Kościół jest środowiskiem łaski tylko dzięki mocy Ducha Św. teoretyczne zasady przywoływania Ducha Św...

Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 117

Wykład 11 (13.05.2008) Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia Chrzest od Jezusa wyróżnia się bardziej intensywną działalnością Ducha Świętego. Maryja poczęła mocą Ducha Świętego - podkreśla to Mt i Łk. Łk - Duch Święty umacniał w dzieciństwie Jana Chrzciciela. Duch Święty zstępuje...

Ewangelia św. Łukasza - teologia historii zbawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 116

części: czas przed Chr., czyli czas obietnic i zapowiedzi, oraz czas Chrystusa i Kościoła, czyli czas wypełnienia tych obietnic. Od chwili poczęcia Jezusa zaczyna w sposób bardziej intensywny i widoczny działać Duch Święty: najpierw w Jezusie, a potem w Kościele. Jest to jeden z cha­rakte­rystycznych...

Dokumenty o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
 • Wstęp do Pisma Świętego
Notatkę dodano: 10.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 134

DOKUMENTY KOŚCIOŁA O NATCHNIENIU „Providentissimus Deus” 1893 Leon XIII Nie można zacieśniać natchnienia tylko do niektórych tekstów biblijnych dal ratowania prawdy w Piśmie św. Wszystkie księgi w całości zostały napisane z Ducha Św i dlatego są bezbłędne. Duch Św użył ludzi jako narzędzi...

Sakramentologia - wykład 3: chrzest

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Wencel
 • Sakramentologia
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 135

nam dar wiary, nadziei, miłości i łaski uświęcającej. Jest Bożym działaniem zbawczym w stosunku do człowieka. Duch św. Jest nieodzowny w momencie Chrztu - tutaj jest różnica w stosunku do chrztu janowego, który był tylko przygotowaniem na przyjście Chrystusa. Duch św. Sprawia w człowieku takie skutki...

Sakrament chrztu - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Wencel
 • Sakramentologia
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 311

uświęcającej. Jest Bożym działaniem zbawczym w stosunku do człowieka. Duch św. Jest nieodzowny w momencie Chrztu - tutaj jest różnica w stosunku do chrztu janowego, który był tylko przygotowaniem na przyjście Chrystusa. Duch św. Sprawia w człowieku takie skutki jak sakrament (scena z Korneliuszem - wylanie...