Dr Izabela Emerling

Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników

14.04.2011 Wykład 5 Metody ustalania wyniku finansowego: Metoda: statystyczna Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda księgowa Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda statystyczna - jest najczęściej wykorzystywana w ciągu roku metodą ustalania wyniku. Jej zakres i forma nie są regulowane pr...

17.09.2013
7
414
Pobierz

Modele uproszczone rachunku wyników- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników

31.03.2011 Wykład 3 Modele uproszczone rachunku wyników: Ustawa o rachunkowości nie określa szczegółowo, w jaki sposób powinien kształtować się rachunek kosztów w jednostce gospodarczej. Jego budowa powinna pozwalać na pełną analizę i dostarczenie informacji. Dowolność wyboru w zakresie ujmowania...

17.09.2013
2
90
Pobierz

Zagadnienia organizacyjne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników

17.02.2011 Wykład 1 Temat: Zagadnienia organizacyjne. Tematyka: Czym jest rachunek wyników, jakimi metodami sporządza się rachunek wyników? Koszty - wszystkie możliwe ujęcia Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Uproszczone sposoby ustalania wyniku finansowego Ustalanie wyniku fina...

17.09.2013
1
74
Pobierz

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników

Temat: Koszty. Wynik finansowy - jest ogólnym określeniem wyrażonego w pieniądzu efektu, jakie osiągnęła dana jednostka gospodarcza w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik finansowy netto, zwany również wynikiem działalności jednostki w danym okresie. Jest ustalany jako różnica pomiędzy...

19.09.2013
2
67
Pobierz

Warianty rachunku zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling

Warianty rachunku zysków i strat : Rachunek zysków i strat - jest sporządzany w formie segmentowej, gdzie od kolejno wymienionych przychodów z poszczególnych rodzajów działalności jednego z dwóch wariantów rachunku zysków i strat: Wariantu kalkulacyjnego Wariantu porównawczego W wariancie porów...

15.05.2013
1
47
Pobierz

Zadanie domowe z rachunku wyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling

Zadanie 1 Stany kont przedsiębiorstwa w miesiącu grudniu wynosiły: Umorzenie środków trwałych 30 000 Środki trwałe 50 000 Rozrachunki z dostawcami 40 000 Rozrachunki z odbiorcami 70 000 Rachunek bieżący 60 000 Obroty w przedsiębiorstwie w miesiącu grudniu na wybranych kątach przedstawiały się...

15.05.2013
0
27
Pobierz

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników

Temat: Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Rozliczenia międzyokreseowe : Kosztów Przychodów Stanowią konsekwencję stosowania zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasady memoriału Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów : Zasada memoriału - oznac...

15.05.2013
1
79
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie