Analiza SWOT

Weaknesses (słabe strony)

 Lokalizacja w centrum miasta.

Ruch uliczny oraz hałas mogą uniemożliwić spokojny wypoczynek. Nasila się to przede

wszystkim w sezonie letnim, kiedy miasto tętni życiem, a wysokie temperatury powodują

konieczność otwierania okien, które stłumiają zgiełk i hałas napływający z zewnątrz.

 Nieatrakcyjny widok zza okien.

Położenie w centrum Ustki sprawia, że osoby korzystające z usług noclegowych, zamiast

widoku na morze, skazani są na obecność za oknem sklepów, ulic i budynków mieszkalnych.

 Brak ogródka i terenów zielonych wokół obiektu.

Przed hotelem znajduje się jedynie polbruk i miejsca parkingowe. Niestety teren wokół

budynku jest mały, co uniemożliwia utworzenie ogrodu, który pozytywnie wpływałby

na image miejsca.

 Stosunkowo wysokie ceny.

Wysokie ceny usług mogą zniechęcać potencjalnych klientów do korzystania z oferty, gdyż

część społeczeństwa nie jest w stanie sprostać wydatkom na tak wysokim poziomie.

 Zaledwie kilkuletnia tradycja hotelu.

Hotel Lubicz na tle konkurencji, takiej jak Villa Red niestety nie może pochwalić się

wieloletnią tradycją. Jest to hotel stosunkowo młody, a niektórzy klienci mogą cenić sobie

wieloletnie doświadczenie.