Chemiczna remediacja gleb – metale ciężkie i ich wymywanie

•Metale ciężkie ulegają bioakumulacji i biomagnifikacji.

•Metale ciężkie występują we wszystkich glebach, nawet tych uznanych za nieskażone.

•W większości gleb ilości te są śladowe, nie przekraczające kilkunastu mg/kg, a w niektórych przypadkach nawet ich dziesiątych bądź setnych części. Są jednak gleby, w których obserwuje się naturalnie wysokie stężenia niektórych metali ciężkich, np. gleby wykształcone na podłożu serpentynitowym, bogate w nikiel.

(...)

•Główne źródła zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi ( w tym transport samochodowy).

•W związku z postępującym zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi zaistniała konieczność ustalenia kryteriów ich użyteczności w zależności od stopnia skażenia. W Polsce kryteria te ustalił Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Ramowe wytyczne dla rolnictwa, IUNG, Puławy, 1993, 7–10).

• Tessier i współpracownicy zaproponowali, aby metale występujące w glebie oznaczać nie w formie „zawartości całkowitej", ale podzielić na kilka najważniejszych – z punktu widzenia ich mobilności – frakcji. Zastosowali sekwencyjną ekstrakcję chemiczną metali z próbek glebowych.