Biologiczne metody remediacji gleb

Proces oczyszczania gleby z metali ciężkich obejmuje:

•uprawę roślin na zanieczyszczonej glebie,

•zastosowanie związków ułatwiających pobieranie metali przez rośliny,

•zebranie i zagospodarowanie plonu.

Rośliny stosowane w procesie fitoekstrakcji powinno cechować m. in.:

•duża zdolność do gromadzenia metali ciężkich szczególnie w tkankach części nadziemnych,

•wytwarzanie dużej ilości biomasy w krótkim czasie,

•lokalne pochodzenie roślin, ułatwiające ich adaptację w środowisku,

•pokrój umożliwiający łatwy zbiór,

•duża odporność na choroby i szkodniki.

Dobre fitoremediatory to rośliny z rodzaju krzyżowych, np.

•tobołek alpejski – zdolność do akumulacji Cd, Zn, Pb,

•kapusta sitowa – zdolność do akumulacji Cu, Pb,

•smagliczka – zdolność do akumulacji Ni,

•wierzba – zdolność do akumulacji Cd, Zn.