Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonują 3 działające uczelnie publiczne oraz 4 działające uczelnie niepubliczne. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 40 tysięcy osób. 33 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 7 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 13 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z liczbą studentów wynoszącą ponad 30 tysięcy osób.

Uczelnie: