warmińsko-mazurskie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Michała Oczapowskiego 2. Uczelnia została założona w 1999 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.uwm.edu.pl. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Humanistyczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauki o Żywności, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Środowisku, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, Wydział Sztuki oraz Wydział Teologii.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Kierunki: