warmińsko-mazurskie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 111. Uczelnia została założona w 1954 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wspol.edu.pl. W Wyższej Szkole Policji funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji oraz Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kierunki: