Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo kujawsko-pomorskie

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 5 działających uczelni publicznych oraz 17 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 76 tysięcy osób. 53 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 22 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 23 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z liczbą studentów wynoszącą ponad 29 tysięcy osób.

Uczelnie: