kujawsko-pomorskie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Jana Karola Chodkiewicza 30. Uczelnia została założona w 2005 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ukw.edu.pl. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Edukacji Muzycznej.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Kierunki: