kujawsko-pomorskie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Ks. Kordeckiego 20. Uczelnia została założona w 1951 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.utp.edu.pl. Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Kierunki: