Matematyka - strona 70

Trójkąt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, trójkąt, trójkąt równoboczny, trójkąt prostokątny,

Trójkąty podobne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, trójkąty, trójkąty podobne, cecha bbb, cecha kk, podobieństwo trójkątów - zadania....

Twierdzenie Talesa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, twierdzenie Talesa, Tales z Miletu, odcinki proporcjonalne, twierdzenie Talesa - zadania. ...

Tworzenie równań z jedną niewiadomą

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, równanie, wyrażenia algebraiczne, równania z jedna niewiadomą - metody rozwiązywania zadań. ...

Układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, układ równań, układ oznaczony - interpretacja graficzna, układ sprzeczny, metoda wyznaczników....

Układ równań liniowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, metoda podstawiania, metoda przeciwstawnych współczynników, metoda wyznacznikowa, równania liniowe - zadania. ...

Układy równań wyższych stopni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, układy równań, układy nierówności, wykresy funkcji, graficzne rozwiązywanie równań. ...

Własność funkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, miejsce zerowe, monotoniczność funkcji, wykresy funkcji, funkcja stała. ...

Walec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, stereometria, bryły, budowa walca, pole powierzchni walca. ...