Wykład - Budowa przepisu prawnego

Notatkę dodano: 26.08.2013,
Pobrań: 24,
Wyświetleń: 354
Podgląd dokumentu

Budowa przepisu prawnego

Rodzaje przepisów prawnych:

poprzednik - ustala pewną klasę okoliczności z jaką należy wiązać stosunki prawne

następnik - określa skutki prawne

funktor normotwórczy - łączy w gramatyczność całość następnik i poprzednik

Poprzednik w przepisie ustala pewna klasę okoliczności z jaką należy wiązać skutki prawne, natomiast w następniku ustalane są te skutki. Funktor normatotwórczy łączy poprzednik z następnikiem formę zdaniokształtną.

Podział na przepisy:

bezwzględnie obowiązujące - przepisy, które nie dopuszczają jakichkolwiek odstępstw od ich treści

względnie obowiązujące - możemy znieść ten przepis na bazie zawartej między stronami umowy

Podział na przepisy:

ogólne - szczególny - bliżej określa czyn zabroniony

Podział ze względu na sankcje:

norma doskonała - sankcja nieważności

norma bardziej doskonała - oprócz sankcji nieważności zawiera jeszcze sankcję karną

norma niedoskonała - nie zawiera sankcji nieważności, ale nadal pozostaje sankcja karna

norma mniej niż doskonała - nie zawiera żadnej sankcji

Podział na przepisy:

konkretne - mówią co konkretnie trzeba zrobić

odsyłające - nie wskazują działania, lecz odsyłają do innych przepisów

blankietowe - nie wskazują działania, ale upoważniają organ niższego stopnia do wydania przepisu wskazującego takie działanie

Podział na przepisy:

proste - wskazuje skutki tylko jednego stanu faktycznego

złożone - wskazuje skutki dwóch lub większej liczby stanów faktycznych

Stosunki prawne

Stosunki prawne - stosunkiem prawnym jest taki stosunek społeczny stanowiony, który jest regulowany przez normę prawną. Osoby uczestniczące w stosunku prawnym noszą miano podmiotów albo stosunków stosunku prawnego. W każdym stosunku prawnym uczestniczą przynajmniej dwa podmioty tego stosunku. Podmiotem stosunku prawnego jest każda osoba fizyczna lub prawna, której norma przypisuje określone zachowanie, albo zobowiązując ją do takiego zachowania, albo uprawniając. Każdy, kto jest podmiotem prawa, ma zdolność prawną.

Typy stosunków prawnych:

stosunek prywatno-prawny - stosunek równorzędny

stosunek publiczno-prawny - jeden z podmiotów dominuje np. podmiotem jest organ państwa, który egzekwuje określone zachowanie od innego podmiotu

stosunek mieszany - np. prawo pracy - dominacja stron zmienia się