Rodzaje przestępstw, sankcje

Notatkę dodano: 26.06.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 186
Podgląd dokumentu

RODZAJE PRZESTĘPSTW:

POWSZECHNE

INDYWIDUALNE - przestępca posiada określone cechy; Właściwe - dotyczy tylko takiego zachowania, o tyle tylko jest przestępstwem, o ile popełni je osoba do tego przewidziana w kodeksie. np. Art. 228

Niewłaściwe - cecha sprawcy powoduje przesunięcie odpowiedzialności z typu podstawowego do typu uprzywilejowanego (lżejsza kara) lub kwalifikowanego (ostrzejsza kara). Np. Art. 148 - 149.

Buduje je w sposób taki, że dodaje pewien opis - kto, sytuacja, ofiara.

Art. 241 - coś jest przestępstwem tylko to pewnego momentu. Np. cenzurę stanowi postępowanie sądowe.

CHARAKTERYSTYKA SANKCJI:

Nulla pena sine lege - kara musi być określona w ustawie i nie można orzec kary w ustawie nie przewidzianej. Nie występują w prawie polskim.

Nie ma sankcji bezwzględnie nieoznaczonej - „…podlega karze”. Jeśli nie ma wysokości sankcji w części szczególnej, tzn. że określenia należy poszukiwać w przepisach części ogólnej. Np. art. 34

Bezwzględnie oznaczona - ustawodawca konkretnie przewiduje karę. Tylko to i to.

Sankcje względnie oznaczone - podany jest tylko rodzaj kary bez oznaczenia wysokości - wysokość wynika z przepisów części ogólnej.

możliwość wyboru rodzaju kary i jej wysokości -.

Jest pewien obszar swobodnej decyzji sędziego. Sankcja alternatywna - sędzia może wybrać pomiędzy karami.

Sankcja kumulatywna - musi orzec więcej niż jeden rodzaj kary, ale wysokość obydwu kar jest zostawiona ocenie sędziego.

DEFINICJA PRZESTĘPSTWA

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Czyn - zarówno umyślny jak i nieumyślny; zarówno działanie jak i zaniechanie; a nawet tzw. czynności z zapomnienia (np. pielęgniarka zasnęła i ktoś umarł) albo zautomatyzowane procesy decyzyjne (np. prowadzenie auta - wypadek).

Czynem w rozumienia prawa karnego jest zachowanie człowieka motywowane dążnością do określonego celu, nad którą to dążnością człowiek jest w stanie zapanować.

Nie są to zatem odruchy (warunkowe/bezwarunkowe) ani siły wyższe (śliski chodnik, spętanie ochroniarza w banku i ten nie nacisnął przycisk alarmu). Psychiczne oddziaływanie w kierunku podejmowanej decyzji (ochroniarzowi przyłożono pistolet do głowy).