projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych - omówienie

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 9,
Wyświetleń: 212
Podgląd dokumentu

Politechnika Wrocławska Wrocław, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Rok akademicki: ĆWICZENIE PROJEKTOWE

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

2

Prowadzący ćwiczenia: Wykonała:

Nr albumu: Rok: Kierunek: Grupa: I CZĘŚĆ OPISOWA

1.Wstęp

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych dla danych określonych w temacie ćwiczenia.

1.2 Zakres opracowania

Zakres ćwiczenia projektowego w części obliczeniowej obejmuje:

- ciąg ściekowy:

- opracowanie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń,

- obliczenie niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków,

- dobór procesów i operacji jednostkowych - schemat technologiczny (procesowy) i schemat przepływu ścieków,

- dobór urządzeń i obliczenia technologiczne,

- ciąg osadowy:

- opracowanie bilansu suchej masy i objętości osadów,

- dobór procesów i operacji jednostkowych - schemat technologiczny (procesowy) i schemat przepływu osadów,

- dobór urządzeń i obliczenia technologiczne,

Część graficzna obejmuje:

- plan sytuacyjny oczyszczalni,

- profile po drodze przepływu ścieków i osadów.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest temat ćwiczenia projektowego wydany przez prowadzącego w dniu 02 października 2012 roku.

II CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

2. Obliczenie charakterystycznych wartości natężeń przepływu ścieków dopływających do oczyszczalni

2.1 Nominalne natężenie przepływu

Obliczenia natężeń przepływu wykonano metodą wskaźników szczegółowych, wg równania:

QNOM = Qb + Qp + Qzup + Qinf. + Qop.+ Qfek.

gdzie:

QNOM -

obliczeniowa średniodobowa ilość dopływających ścieków, m3/d

Qb -

obliczeniowa średniodobowa ilość ścieków bytowych (dawniej bytowo-gospodarczych), m3/d

Qp -

obliczeniowa średniodobowa ilość ścieków z zakładów przemysłowych, m