Metody pracy socjalnej

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

Wydawca: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel./fax: 032 615 09 78 www.owis.org.pl e-mail: info@owis.org.pl Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Ośrodek Wspierania Inicjatyw...

Czego powinny dowiedzieć się dzieci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

CZEGO POWINNY DOWIEDZIEĆ SIĘ DZIECI [opracowanie: Marek Jaros] Sztywne role rodzinne związane są z negatywnymi przekonaniami i, co za tym idzie, niezbyt przystosowawczymi schematami działania. Jeżeli trafnie rozpoznajemy pełnioną przez dziecko rolę, możemy dostarczyć mu nowej wiedzy o nim i o świec...

Czynniki socjoterapii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

CZYNNIKI ZMIANY W SOCJOTERAPII [opracowanie: Bożena Wołoszyn] Techniki socjoterapeutyczne, a czynniki prowadzące do zmiany: TECHNIKA CZYNNIK ZMIANY EFEKT/OBSZAR ZMIANY Zabawa Uczenie umiejętności społecznych Uczenie interpersonalne Dostarczenie doświadczeń korektywnych Naśladowanie Spójność grupy P...

Dobry dorosły

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

DOBRY DOROSŁY [opracowanie: Marek Jaros] Ma czas dla dziecka. Docenia i chwali. Umie słuchać, słucha uważnie i rozumie. Pozwala dziecku eksperymentować i zdobywać nowe doświadczenia. Nie ocenia, nie daje gotowych rozwiązań (gdy nie ma potrzeby) i nie robi wszystkiego za dziecko. Stawia wyraźnie gra...

Normy pracy socjoterapeutycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

NORMY W PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ [opracowanie: Bożena Wołoszyn i Marek Jaros] Wprowadzenie norm, czyli reguł porządkujących wydarzenia w grupie umożliwia prowadzenie zajęć i realizację jej (grupy) celów. Istnienie norm daje poczucie bezpieczeństwa i zapobiega trudnym sytuacjom oraz umożliwia ich r...

Obrona granic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

OBRONA GRANIC [opracowanie: Bożena Wołoszyn i Marek Jaros] W różnych sytuacjach może się zdarzyć, że ktoś przekroczy twoje granice. Pierwszym sygnałem, że ktoś je narusza są przeżywane emocje np. złość, gniew, poczucie bycia wykorzystywanym, poniżanym itp. Naruszanie granic ma miejsce wtedy, gdy: k...

Obszary podlegające zmianie w socjoterapii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

OBSZARY PODLEGAJACE ZMIANIE W SOCJOTERAPII [opracowanie: Bożena Wołoszyn] Celem socjoterapii jest zmiana nieprzystosowawczych sądów poznawczych i związanych z nimi wzorców zachowania, które miały/mają swe źródło w doświadczanych stanach emocjonalnych, z którymi dziecko nie mogło sobie poradzić. Ura...

Odmowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

ODMOWA [opracowanie: Marek Jaros] W sytuacji, gdy na coś nie warto się godzić, bo jest niezgodne z wyznawanymi wartościami, przyniesie więcej strat niż zysków, koliduje z planami itp. można skorzystać z prawa do odmowy. Schemat , za pomocą którego można wyrazić odmowę: 1. najpierw powiedz NIE 2. pó...

Podstawowe techniki stosowane w socjoterapii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2114

PODSTAWOWE TECHNIKI STOSOWANE W SOCJOTERAPII [opracowanie: Bożena Wołoszyn] W pracy socjoterapeutycznej stosowane są różne metody pracy z grupą. Metody te dają możliwość uruchomienia wielu różnych czynników powodujących zmianę trudnych zachowań i nieprawidłowych sądów poznawczych dzieci. Do metod t...

Ratunku - czyli trudne zachowania dzieci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

RATUNKU! czyli trudne zachowania dzieci [autor: Marek Jaros] zachowanie Zachowania agresywne fizycznie wobec rówieśników Zachowania agresywne fizycznie wobec dorosłych Używanie wulgarnych słów Obrażanie, wyśmiewanie innych Łamanie ustalonych norm Zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu Odmowa wspó...