Administracja publiczna

Administracja publiczna - tezy egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4088

Administracja Publiczna TEZA 1: Pojęcie administracji publicznej Definicja: Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podsta...

Kadry administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 980
Wyświetleń: 6188

KADRY ADMINISTRACJI Jest to bardzo ważne zagadnienie - rekrutacja, status. Odpowiednie obsadzanie stanowisk - wykwalifikowane i umotywowane, status formalny i materialny ma odizolować od bieżącej polityki i od prywatnej przedsiębiorczości. III Republika FR - hasło - rządy i parlamenty odchodzą a ad...

Prawne formy działania administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 10990

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINSTRACJI Prawna forma działania administracji-prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji.Typ czynności nie zależy od zakresu spraw, w jakich te czynności występują, ani od tego, czy są one powiązane z innymi czynnościami. Zarówno koncepcja administrac...

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4977

3. STRUKTURA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SCENTRALIZOWANA ADM PUBLICZNA Aparat wykonawczy decyzji politycznych - obowiązek inicjopwania decyzji politycznych (polityki publicznej) -> funkcjonalne oddzielenie od siebie w obrębie adm publicznej sfery rządzenia i sfery administracji wykonawczej oraz apar...

Administracja publiczna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Artur Krakała
 • Administracja publiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3850

1.Czynne prawo wyborcze - ma ten, kto ma ukończone 18 lat, zamieszkuje na stałe na obszarze danej jednostki, w tym wypadku gminy, musi być obywatelem Polski lub UE. Nie mają czynnego prawa wyborczego osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, oraz pozbawieni praw wyborczych wyrokiem sądu, o...

Administracja publiczna - zarys tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3878

Administracja publiczna Warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Pozytywna ocena końcowa stanowić będzie średnią z prezentacji, referatu w wersji pisemnej oraz merytoryczne aktywności wykazywanej na zajęciach. Referat w wersji pisemnej, podlegający ocenie, należy oddać prowadzą...

Administracja publiczna - skrypt

 • dr hab. Krzysztof Szczerski
 • Administracja publiczna
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4872

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - SKRYPT - WYKŁADY 4 metody definiowania AP: Ze względu na źródło pojęcia Administracja - z łac. Administrare - służebne zarządzanie. Administracja jest działaniem na czyjąś rzecz i w czyimś imieniu. Administracja nie jest właścicielem państwa - służebnie zarządza w imieniu ...

Administracja rządowa - organy administracji, urząd, struktura adminis...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Stanisław Mazur
 • Administracja publiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4207

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: organy administracji, urząd, struktura administracji rządowej, administracja rządowa na szczeblu centralnym – organy naczelne, ministerstwa, organy centralne, urzędy centralne przykłady, wojewoda, terenowe organy administracji rządowej, organy rządowej admi...

Administracja publiczna - Korupcja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Stanisław Mazur
 • Administracja publiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4228

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: definicje korupcji, korupcja, formy korupcji, korupcja a odpowiedzialność prawna, koszty korupcji, rozwiązania korupcyjne. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: obszary zagrożenia korupcją, obszary aktywności antykorupcyjnej, siedem zasad ży...

Wybory samorzadowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • Administracja publiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3843

in. takie jak: prawo wyborcze kodeks wyborczy, protesty wyborcze, przeliczanie głosów na mandaty, metoda d'Hondta. Prezentacja ma formę tekstową, dodatkowo uzupełnioną przykładowymi tabelkami, obliczeniami oraz rysunkami....