Język jako narzędzie komunikacji

Język - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

Język Język - słowo wieloznaczne; Naturalne (polski, francuski) Pośrednie (esperanto, elficki, interlingwa, ido) Sztuczne (C++, visual basic) Języki żyją, a zatem mogą umrzeć Żywe Martwe (łacina) - brak ludzi, którzy radząc się uczą się danego języka jako pierwszego. Takie języki jak łacina nazywam...

Język i komunikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

09.10.2007 Wykład 2 Należy odróżnić język komunikowania się zwierząt, od tego, którym my się komunikujemy. Nasz język i nasze komunikowanie się jest pod każdym względem doskonalsze i bardziej skomplikowane. 1. Podstawową cechą wszystkich języków jest foniczność, forma dźwiękowa. Była to pierwotna c...

Hierarchia systemów języka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

16.10.2007 Wykład 3 Każdy język naturalny składa się z hierarchii systemów: Fonologiczny - wymowa, cecha oralna języka Morfologiczny - budowa wyrazów, oraz słowotwórstwo (istnieją języki, gdzie ten system jest bardzo skomplikowany, a w innych prawie nie ma) Składniowy Te trzy podsystemy składają si...

Akt mowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1939

23.10.2007 Wykład 4 Akt mowy - działanie będące wynikiem znajomości zasad rządzących językiem jako abstrakcyjnym, bezdźwięcznym systemem, oraz chęci komunikacji, a także kontekstu i celu wypowiedzi Podejście lokucyjne do akty mowy, to analiza aktu z punktu widzenie językowego. Bez analizy tła, kont...

Detonacja i różnice znaczeniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

30.10.2007 Wykład 5 Denotacja - skrótowy opis obiektu (np. słowo drzewo opisuje drzewo, jako drzewo) Wiele słów, prócz ścisłego znaczenie posiada także tzw. konotację, która oznacza pewno dodatkowe znaczenie, lub skojarzenie będące cechą kultury, w której wyrastaliśmy. O konotacjach dowiadujemy się...

Język i subkody - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

13.11.2007 Wykład 6 Żaden język nie jest jednorodny. Nawet w obrębie jednego języka, na dobrą sprawę używamy wielu odmian tego samego języka. Mamy dwa subkody: pisany i mówiony Do pewnego momentu, ludzkość znała tylko jeden z tych subkodów: mówiony. Nawet dziś ogromna większość języków (80%), funkc...

Biolekty i style informacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1848

20.11.2007 Wykład 7 Biolekty - to odmiany języków, które charakteryzuje różne grupy społeczne, np. kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież, studenci, dorośli ludzie, starcy Różnice między kobietami i mężczyznami: Kobiety używają czasownika w rodzaju żeńskim, zaś mężczyźni w męskim W języku kobiet niek...

Miejsce języka polskiego na mapie języków świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

27.11.2007 Wykład 8 Miejsce języka polskiego na mapie języków świata Klasyfikacja genetyczna (historyczna) - jak to się stało, że powstał nasz język i z jakimi innymi językami ma on coś wspólnego Język polski to oczywiście język słowiański Razem z innymi Słowianami pochodzimy od języka praindoeurop...

Typologia języków - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

04.12.2007 Wykład 9 Typologia języków - nie interesuje nas pokrewieństwo gramatyczne. Zajmujemy się tylko podobieństwem między danymi językami w bardzo wąskim ujęciu. Chodzi o wyłapanie szczegółowych podobieństw w oderwaniu od reszty kryteriów Język jest tworem o strukturze piętrowej. Dzieli się na...

Podsystem gramatyczny - typologia składniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2051

11.12.2007 Wykład 10 Podsystem gramatyczny - typologia składniowa: Kolejność składniowa S - V - O (Subject, Verb, Object) polski, łacina i większość języków europejskich S - O - V japoński, koreański, V - S - O arabski, hebrajski, celtycki, bretoński V - O - S fidżyjski, O - V - S języki południowo...