Zarządzanie firmą

Controlling wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 28.03.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 199

controlling Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzężenia zwrotnego (czyli formy kont...

Globalizacja przedsiębiorstw - Bank Światowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 28.03.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 133

GLOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Stały wzrost bezrobocia, zniszczenie środowiska, zatruta żywność, choroby cywilizacyjne, wzrost motoryzacji, ilości śmieci, pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, przestępczość, uzależnienia i niepokoje społeczne- to stosunkowo nowe problemy, które stają ...

Łańcuch wartości - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 28.03.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 176

ŁAŃCUCH WARTOŚCI SPIS TREŚCI: WSTEP. RÓŻNE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ. Metody początkowe. Metody aktualne. ŁAŃCUCH WARTOŚCI - DEFINICJA. System dostarczania wartości. Łańcuch funkcji przedsiębiorstwa. Łańcuch wartości dodawanej. ŁAŃCUCH WARTOŚCI A PRZEWAGA KONKURENCYJNA. ŁAŃCUCH WARTOŚCI A CIĄG G...

Macierze - ocena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 28.03.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 223

Macierz BCG Najbardziej znana jest analiza zainicjowana przez firmę doradczą Boston Consulting Group, utworzoną przez Bruce Hendersona, w następstwie badań prowadzonych nad dużymi zróżnicowanymi przedsiębiorstwami amerykańskimi i wielonarodowymi. Firma ta rozpoczęła od bardzo prostego modelu, jedne...

Menadżer -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 114

Menadżer: Pełni funkcje - planuje, organizuje, motywuje i kontroluje Pełni różne role: Interpersonalne (Np. reprezentuje, prowadzi) Informacyjne (Np. poszukuje, informuje, przekazuje) Decyzyjne (Np. o podziale zasobów, rozwoju firmy) Współczesny menadżer doskonały: Powinien posiadać pewne cechu psy...

Sprawy organizacyjne -zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 100

Sprawy organizacyjne: Zaliczenie - test jednokrotnego wyboru Lista obecności od czasu do czasu - nie robi nic złego, ale w przypadku poprawy zaliczenia może pomóc Jeśli ktoś nie zda w I terminie zaliczenia to nie wpisuje ocen niedostatecznych, dopiero w II terminie wpisuje ocenę niedostateczną W cz...

Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 148

Ergonomia - przystosowanie pracy do człowieka, aby nie było przeciążeń: Czas zajęć nie jest korzystny dla organizmu Zarządzanie - na dobry początek: „Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić” (przysłowie chińskie) Wprowadzenie do problematyki przedmiotu: Nazwa dyscypliny: organi...

Zarządzanie organizacją -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 90

Temat: Zarządzanie organizacją. „Całość to więcej niż suma części” Arystoteles Organizacja jest to pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do prowadzenia całości. T. Kotarbiński Organizację...

Formatka do case'a Elektronik- Identyfikacja problemów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 125

Identyfikacja problemów z wdrażaniem zmian w organizacji pracy firmy oraz propozycje rozwiązania problemu: Proponowana zmiana Identyfikacja problemu jej wdrożenia Propozycja/metoda pokonania oporu wobec zmian Stworzenie i modyfikacja struktury organizacyjnej Mierzenie efektów pracy i ocenianie prac...

Formatka do case'a Elektronik- diagnoza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Notatkę dodano: 15.05.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 193

Diagnoza: Wspólnicy/ pracownicy Stanowisko Zakres obowiązków Kwalifikacje Cechy charakteru Pozostałe informacje Jan Obrotnicki prezes transport towarów z hurtowni w Warszawie, rzadziej z Lublina; handel i naprawa sprzętu AGD i RTV; prowadzenie całej dokumentacji i rozliczeń z urzędami przejęcie obo...