Podział nauk.

Notatkę dodano: 25.04.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 191
Podgląd dokumentu

Podział nauk formalne (nieempiryczne) - dedukcyjne - logika formalna nauki ścisłe

- matematyka

Punktem wyjścia nauk formalnych są aksjomaty - pewniki, założenia wstępne, wnioski dedukcyjne, które przyjmowane są za prawdziwe bez dowodów. Posługując się nimi buduje się twierdzenia. Twierdzenie jest prawdziwe, gdy wynika z prawdziwych przesłanek zgodnie z prawem logiki.

realne (empiryczne) - indukcyjne Nauki empiryczne opierają się na doświadczeniu (eksperyment, obserwacja, zapytanie), na empirii , na gromadzeniu zdań spostrzeżeniowych po faktach. Musi tu istnieć zgodność twierdzenia z faktem uzyskanym doświadczalnie.

Na podstawie tych zdań formułuje się:

- twierdzenia uogólniające

- hipotezy

- twierdzenia naczelne

Nauki empiryczne dzielą się na: społeczne - zajmują się społeczeństwem, jego organizacją, zmianami :

- ekonomia

- socjologia

- psychologia

- politologia przyrodnicze - czyli nauki zajmujące się światem postrzeganym przez człowieka: - biologia ( przyroda ożywiona)

- fizyka przyroda nieożywiona

- chemia

- nauka o Ziemi

- astronomia

- geografia

- medycyna, która jest na pograniczu nauk przyrodniczych i społecznych. humanistyczne - zajmujące się człowiekiem i jego wytworami kulturowo-duchowymi: - historia - lingwistyka - filozofia Nauki humanistyczne przeciwstawia się naukom przyrodniczym i matematycznym także ze względu na metodę - nie są one zmatematyzowane lub są zmatematyzowane w niewielkim stopniu. Nauka o prawie (prawoznawstwo) , inaczej jurysprudencja ( nauka prawa ) jest jedną z nauk społecznych , zajmującą się prawem . Jest to obszerna dziedzina wiedzy o tworzeniu i funkcjonowaniu prawa oraz jego stosowaniu. Jest to zbiór twierdzeń dotyczący tego co jest prawem obowiązującym, jak wygląda system prawny i jak wyglądał w przeszłości, obowiązujących twierdzeń dotyczących ustroju państwa, genezy, przeobrażeń państwa, dotyczący relacji między państwem a prawem. „ Tam gdzie społeczeństwo tam i prawo” Prawo powstało wtedy, kiedy powstały pierwsze grupy ludzi, wtedy powstawały normy postępowania, z czasem stawały się wiążące. Państwo i prawo powstawały równocześnie, prawo było podstawowym narzędziem państwa w realizacji jego celu. Przed powstaniem państwa nie można mówić o prawie.