Marketing polityczny - ćwiczenia - Marketing gospodarczy

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Pobrań: 5,
Wyświetleń: 162
Podgląd dokumentu

I. wprowadzenie

Marketing gospodarczy:

Celem było stworzenie takich narzędzi, aby przywiązać klienta do konkretnego produktu, firmy itd. MG„proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia wymiany, która urzeczywistnia tak cele indywidualne, jak i organizacyjne” (Kotler, Amstrong, Marketing, 1990)

Nie zajmuje się sprzedawaniem polityków a jedynie usług polityków. (I Newman, The Marketing of the President, 1994) Jednak współczesne kampanie wyborcze koncentrują się na kandydacie i również strategie marketingowe tak czynią (łatwiej jest „sprzedać kandydata” niż program) Zasadnicza jednak różnica leży w celu ostatecznym: wybory w systemie demokratycznym mają umacniać i podtrzymywać demokrację (rządy ludu). W demokracji przedstawicielskiej władza ludu to możliwy do oddania głos w wyborach.

Proste przeniesienie metod badawczych nad zachowaniami konsumenckimi do badań nad zachowaniami wyborczymi jest oczywistym błędem. Różnice między marketingiem gospodarczym a politycznym

wyborcy podejmują decyzję jednego konkretnego dnia. wyborcy „kupują” produkt bez konkretnej ceny (chociaż ma tu zastosowanie kalkulacja zysków i strat) konsekwencje są odsunięte w czasie (dysonans podecyzyjny)

wynik wyborów nie jest decyzją indywidualną, ale społeczną (mała satysfakcja) stosunek indywidualnej decyzji do ostatecznego wyniku.

zwycięzca wyborów politycznych bierze wszystko (monopolista na jakiś czas)

produkt jest złożony (skomplikowany) nie wiadomo co się kupuje

produkt lokalny (narodowy, wojewódzki, powiatowy, gminny)

po wygraniu wyborów poparcie dla partii rządzącej stopniowo spada

Cztery bodźce marketingowe 4*P: Tworzenie produktu (product)

Ustalenie ceny (price)

Dostarczenie (miejsce sprzedaży) (place)

Promowanie (promotion

Produkt/Usługa

Rzeczywisty produkt marketingu politycznego to:

Platforma wyborcza

ogólny program wyborczy kandydata wynikający z założeń polityczno-gospodarczych (program partii lub organizacji stworzonej na czas wyborów)

szczegółowe stanowiska wobec kwestii pojawiających się w kampanii

wizerunek kandydata

odniesienie się, odwołanie do zaplecza społecznego - związki zawodowe, organizacje społeczne, autorytety

(Cwalina, Falkowski, Marketing polityczny, 2005)

Promocja

Strategia koncentracji - zogniskowanie uwagi i środków finansowych na określonych segmentach wyborców (np. wieś, województwa, regiony)