MAPA klasyczna i numeryczna

Notatkę dodano: 01.05.2013,
Wyświetleń: 184
Podgląd dokumentu


    MAPA klasyczna i numeryczna MAPA klasyczna i numeryczn     Podział sekcyjny mapy zasadniczej Podział sekcyjny mapy zasadnicz  (1)   Podział sekcyjny mapy zasadniczej w skalach 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 i 1 : 500 (na przykładzie arkusza 1 : 10 000 nr 343.441)                                                                                                                                                                         Podział sekcyjny mapy zasadniczej Podział sekcyjny mapy zasadnicz  (2)   Godłem arkusza mapy zasadniczej w skali 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 i 1 : 500  jest godło danego arkusza wielkoskalowej mapy topograficznej w skali 1 : 10  000 uzupełnione cechą wynikającą z podziału: 1.arkusza mapy w skali 1 : 10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1 : 5 000  oznaczone liczbami 1, 2, 3, 4.  2.arkusza mapy w skali 1 : 10 000 na 25 arkuszy mapy w skali 1 : 2 000 -  oznaczone liczbami 01, 02, 03, 04, 05 .. 25.  3.arkusza mapy w skali 1 : 2 000 na 4 arkusze mapy w skali 1 : 1 000 -  oznaczona liczbami 1, 2, 3, 4.  4.arkusza mapy w skali 1 : 1 000 na 4 arkusze mapy w skali 1 : 500 -  oznaczone liczbami 1, 2, 3, 4. Skale mapy Oznaczenie położenia arkusza mapy w danej  skali Przykłady oznaczeń w  układzie współrzędnych  "1965" 1 : 10 000 343.441 1 : 5 000 na arkuszu mapy w skali 1 : 10 000 - 1, 2, 3, 4 343.441.1 1 : 2 000 na arluszu mapy w skali 1 : 10 000 - 1, 2, 3, 4, 5 ............... 25 343.441.04 1 : 1 000 na arluszu mapy w skali 1 : 2 000 - 1, 2, 3, 4 343.441.251 1 : 500 na arluszu mapy w skali 1 : 1 000 - 1, 2, 3, 4 343.441.2544     Obiekty K-1 (1) Obiekty K-1 (1 Skala mapy zasadniczej  Nr  Przedmiot sytuacyjny  1 : 500  1 : 1 000  1 : 2 000  1 : 5 000  Objaśnienia  w  paragrafach  1  2  3  4  5  6  7  1.  OSNOWA GEODEZYJNA  77  1.1  Punkt osnowy podstawowej  poziomej  (w tym punkt wiekowy  magnetyczny z symbolem  skrótu M)       78  2.  GRANICE     2.1  Granica państwa (ze  znakiem granicznym)    79  3.  OGRODZENIA TRWAŁE  82  3.1.1    rzut ogrodzenia w skali  mapy     ____  85  4  BUDOWLE I BUDYNKI  89-106  4.1  Linia obrysu budynku  ognioodpornego           5.  URZĄDZENIA INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE (NADZIEMNE I NAZIEMNE)  107-111  5.1.1  kontur armatury w skali mapy