Makroekonomia - WYKŁAD 7

Notatkę dodano: 24.03.2013,
Pobrań: 30,
Wyświetleń: 277
Podgląd dokumentu

Makroekonomia Wykład 7 (22) 2004-03-29 INFLACJA Mierniki inflacji:

deflator PKB,

ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych).

W WCK bierzemy także wartość towarów importowanych (tego nie ma w deflatorze PKB).

Kolejna wyższość WCK nad deflatorem PKB to fakt, że deflator też mierzy wzrost cen np. czołgów, czy maszyn rolniczych, a to nie są wydatki przeciętnego gospodarstwa (otrzymany wskaźnik inflacji towarów po obliczeniu deflatorem jest zbyt ogólny, bo chodzi nam tylko o dobra konsumpcyjne).

Desinflacja - inflacja malejąca (wskaźniki wyższe od 100, ceny rosną z okresu na okres, ale o co raz mniej)

Rok WCK

I 100

II 152

III 121

IV 103

Deflacja - wskaźniki poniżej 100

Rok WCK

I 100

II 97

Inflacja - wskaźniki powyżej 100

Rok WCK

I 100

II 103

Obliczanie inflacji:

Rok WCK Inflacja [%]

I 100 ---------

II 113 13

III 117 (117 - 113) / 113

Rodzaje inflacji (z punktu widzenia przyczyn):

popytowa

kosztowa

inflacja jako zjawisko o charakterze inercyjnym (inercja = zastój)

Ad. 1.

Przyczyna inflacji popytowej: ceny rosną, bo rośnie zagregowany popyt.

Przykład inflacji popytowej: zwiększona ilość wydatków państwa („G”) jest finansowana przez dług publiczny (część krajową lub zagraniczną tego długu). Monetyzacja (długu publicznego) - wykup obligacji przez bank centralny danego kraju; pieniądze wchodzą do obiegu.

Inflacja popytowa (rośnie zagregowany popyt i z tego powodu rosną ceny)

Jeśli gospodarka kraju znajduje się w punkcie A to działania powodujące wzrost popytu nie wpłyną zbytnio na zmianę cen.

W punkcie B pojawia się inflacja popytowa

Punkt C - „przegrzanie koniunktury” nie wzrasta popyt tylko same ceny, bo krzywa zagregowanej podaży (AS) jest już pionowa i produkcja ma poziom potencjalny.

Jeżeli AS jest bardzo płaska, to wzrost zagregowanego popytu oznacza przede wszystkim wzrost produkcji. Im AS staje się bardziej stroma, tym inflacyjne skutki wyższego popytu są większe.

Pkt. A - bezrobocie przymusowe, produkcja rzeczywista o wiele mniejsza od potencjalnej; każde nowe miejsca pracy będą wykorzystane.

Pkt.C - bezrobocie dobrowolne, równowaga na rynku pracy (są sztywne płace i w związku z tym przedsiębiorstwo nie może zmieniać kosztów produkcji, czyli pozostała część kosztów jest również sztywna).