Wyniki wyszukiwania dla frazy: Zwierciadło wód podziemnych

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH Rodzaje zwierciadła wód podziemnych zwierciadłem nazywamy górną powierzchnię wyznaczoną zasięgiem wody wolnej wypełniającej różnego rodzaju wolne przestrzenie pomiędzy cząstkami mineralnymi w skałach. granica między strefą aseracji a saturacji. Sposoby przedstawiania z.w...

31.07.2013
2
67
Pobierz

Hydrologia - wykład 2: Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: strefa aeracji – strefa napowietrzona, występująca powyżej zwierciadła wód podziemnych strefa saturacji – strefa zawodniona, występująca poniżej zwierciadła wód podziemnych.para wodna – występuje w powietrzu glebowym, przemieszcza się w wyniku zmi...

22.04.2013
4
63
Pobierz

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohipsy i hydroizobaty -opra...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr in_. Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohips i hydroizobat. Wyznaczenia kierunku przepływu wód podziemnych. POMIARY ZWIERCIADLA WODY PODZIEMNEJ Do pomiaru głębokości zwierciadła wody podziemnej wykorzystuje się punkty, w których zwierciadło jest odsłonięte, jak studnie, wykopy, szyby itp. lub s...

12.08.2013
7
248
Pobierz

Głębokość posadowienia fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Wies_aw Kietli_ski
 • Podstawy budownictwa

Głębokość posadowienia fundamentów zalezy od. 1)na jakiej głębokości zalega grunt nośny (płytkie , głębokie); 2)powierzchnia jaką zajmuje fundament pod budynkiem (f. Płytowe, gdy powyżej 60%); 3)ciężar budowli czyli obciążenia(studnie opuszczane ,pale); 4)poziom zwierciadła wody podziemnej (f. Płyt...

09.09.2013
0
49
Pobierz

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia

ZACZENIE WÓD PODZIEMNYCH: • Gospodarcze:     - stanowi źródło wody pitnej - w rolnictwie do nawadniania upraw - paneologia - leczenie wodami podziemnymi - w przemyśle do rozpuczszania, chłodzenia, oczyszczania, gotowania itd. - wody geotermalne stanowia źródło energii - gospodarka komunalna - zasob...

28.05.2013
1
77
Pobierz

Zagadnienia z geologii i hydrogeologii cz.I 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr in_. Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia

Zagadnienia z geologii i hydrogeologii cz. I Procesy endogeniczne plutonizm wulkanizm ruchy górotwórcze (dyslokacje ciągłe i nieciągłe) trzęsienia Ziemi Procesy egzogeniczne (wietrzenie, erozja, transport, akumulacja) erozja i akumulacja rzeczna erozja i akumulacja lodowcowa i wodnolodowcowa J...

12.08.2013
8
57
Pobierz

Typy genetyczne wód podziemnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska

Typy genetyczne wód podziemnych : wody infiltracyjne wody opadowe wsiąkające w głąb ziemi, w. kondensacyjne powstają ze skroplenia pary wodnej w skałach ilość wód niewielka, w. juwenilne zwane dziewiczymi pochodzą z magmy i po raz pierwszy biorą udział w cyklu hydrologicznym o wysokiej mineralizacji...

06.08.2013
0
99
Pobierz

Zwierciadło wody gruntowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska

ZWIERCIADŁO WODY GRUNTOWEJ Sposoby przedstawiania z.w.p na mapach Zwierciadło prawie nigdy nie jest poziome. pochylenie swobodne zwierciadła świadczy o przepływie wody od wyższych rzędnych jego występowania ku niższym. W przypadku zwierciadła napiętego woda przepływa do obszarów występowania większ...

06.08.2013
1
67
Pobierz

Odsączalność - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia

ODSĄCZALNOŚĆ 1.0. Wprowadzenie. Odsączalność jest to zdolność ośrodka posiadającego własności przewodzenia wody i nasyconego wodą do oddawania wody wolnej pod wpływem siły ciężkości. W naturze proces ten występuje przy obniżaniu się zwierciadła wody podziemnej. Odsączalność wyraża się za pomocą w...

09.09.2013
3
181
Pobierz

Pojęcie wodno-geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska

Podział gruntówwedług Wiłuna I) Rodzaj: żwir drobnoź ( 10-1: 10-3 k[m/s]) piasek grubo i drobnoź (10-3:10-4), piasek drobnoź (10-4:10-5) grunt: przepuszczalny II) piasek pylasty (10-5:10-6) less o strukturze nienaruszonej (10-5:10-6) less o strukturze naruszonej (10-7:10-9) inne pyły (10-6:10-8) gru...

31.07.2013
0
41
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie