Zwierciadło wód podziemnych

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH Rodzaje zwierciadła wód podziemnych zwierciadłem nazywamy górną powierzchnię wyznaczoną zasięgiem wody wolnej wypełniającej różnego rodzaju wolne przestrzenie pomiędzy cząstkami mineralnymi w skałach. granica między strefą aseracji a saturacji. Sposoby przedstawiania...

Hydrologia - wykład 2: Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: strefa aeracji – strefa napowietrzona, występująca powyżej zwierciadła wód podziemnych strefa saturacji – strefa zawodniona, występująca poniżej zwierciadła wód podziemnych.para wodna – występuje w powietrzu glebowym, przemieszcza się w wyniku...

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohipsy i hydroizobaty -opra...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4298

wody podziemnej, leżące na tej samej wysokości względem przyjętego poziomu odniesienia, z reguły morza. Hydroizopieza - linia łącząca na mapie punkty napiętego zwierciadła wód podziemnych, leżące na tej samej wysokości względem przyjętego poziomu odniesienia, z reguły morza. - linie łączące na mapie...

Głębokość posadowienia fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Głębokość posadowienia fundamentów zalezy od. 1)na jakiej głębokości zalega grunt nośny (płytkie , głębokie); 2)powierzchnia jaką zajmuje fundament pod budynkiem (f. Płytowe, gdy powyżej 60%); 3)ciężar budowli czyli obciążenia(studnie opuszczane ,pale); 4)poziom zwierciadła wody podziemnej (f...

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

, gips), kaolinizacja - powstawanie minerałów ilastych ze skaleni WYSTĘPOWANIE WÓD PODZIEMNYCH: • WARSTWA WODONOŚNA – zbiorowisko wód podziemnych związane z określonymi utworami skalnymi, o znacznym rozprzestrzenieniu, określonej miąższości ograniczone od góry zwierciadłem wód podziemnych a od dołu...

Zagadnienia z geologii i hydrogeologii cz.I 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 882

położenia zwierciadła wody podziemnej kierunek przepływu wody podziemnej prędkość przepływu wody podziemnej Prawo Darcy`ego, zakres jego stosowania. Mapy geologiczne. ...

Typy genetyczne wód podziemnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1834

)zwierciadło wody podziemnej Wody podziemne w strefie saturacji Strefa saturacji 7) woda wolna i 4)woda błonkowata i higroskopijna. Różnice między wodami związanymi a wolnymi woda związana jest to woda która po obniżeniu się zwierciadła została przywiązana do piasku ( piasek na dnie wykopu jest wilgotny...

Zwierciadło wody gruntowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

większego ciśnienia pizometrycznego ku obszarom o niższych wartościach. Do przedstawiania ukształtowania zwierciadła wód podziemnych na mapach służą dwa rodzaje lini: hydroizohipsy i hydroizobaty Hydroizohipsy są to linie łączące pkt. o jednakowym położeniu zwierciadła swobodnego lub piozometrycznego...

Odsączalność - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2429

ODSĄCZALNOŚĆ 1.0. Wprowadzenie. Odsączalność jest to zdolność ośrodka posiadającego własności przewodzenia wody i nasyconego wodą do oddawania wody wolnej pod wpływem siły ciężkości. W naturze proces ten występuje przy obniżaniu się zwierciadła wody podziemnej. Odsączalność wyraża się za pomocą...

Pojęcie wodno-geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

) grunt słabo przepuszczalny III)gliny (10-8:10-10) gliny ciężkie (10-9:10-11) iły (10-10:10-12) grunt nieprzepuszczalny. Spadek hydrauliczny jest to zwierciadło wody podziemnej najczęściej wykazuje pewne pochylenie świadczące o ruchu wody. Określa się go różnicą ciśnień na określonej drodze L a zatem...