Wyniki wyszukiwania dla frazy: Zarządzanie zmianą

Menederowie jutra w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2012-12-19 WYKŁAD 6. MENED EROWIE „JUTRA” W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NOWE ROLE MENED ERA Teorie i modele społeczne (organizacyjne teorie zmiany, które kształtują koncepcyjnie nasze wyobra enie o organizacji i mened erze) Oczekiwania społeczeńs...

19.08.2013
1
48
Pobierz

Kryzys, patologie a zmiana

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2013-01-05 WYKŁAD 7. ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA PATOLOGIE ORGANIZACYJNE A ZMIANA Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Chiński ideogram słowa „kryzys” jest kombinacją dwóch terminów: ...

19.08.2013
4
62
Pobierz

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2012-12-02 WYKŁAD 5. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E. SCHEIN) Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Kultura organizacyjna jest to zbiór dominujących wartości i norm postępowania ch...

19.08.2013
3
50
Pobierz

Ludzie w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2012-11-18 WYKŁAD 4. LUDZIE W PROCESIE ZMIAN ORGANIZAYCJNYCH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska PŁASZCZYZNY PROCESU ZMIAN U LUDZI Emocjonalna – popieranie, wyra anie entuzjazmu, identyfikowanie się, zadowolenie. Motoryczna – działanie, dą enie do pewnych skutków, sprzyjanie pewnym post...

19.08.2013
3
70
Pobierz

Proces zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2012-10-27 ETAPY PROCESU ZMIENIANIA ORGANIZACJI 2. Przyjęcie określonej strategii zmieniania. 3. Zaplanowanie procesu przebiegu zmian adekwatnie do typu (1) i strategii (2) zmian. WYKŁAD 3. PROCES WPROWADZENIA ZMIAN 4. Wdro enie zmian. 5. Kontrola całego procesu. ORGANIZACYJNYCH Prof. nad...

19.08.2013
3
67
Pobierz

Typy i modele zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2012-10-11 WYKŁAD 2. TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne. Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie jednorazowe (nie następuje w jednym momencie). Zarządzanie zm...

19.08.2013
3
110
Pobierz

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną

2012-10-11 WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ZAWARTOŚĆ KURSU 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą. 3. Proces wprowadzania zmian do organizacji. 4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych. 5. Kultura organizacyjna w zmianach. 6. Wdra anie ...

19.08.2013
3
48
Pobierz

Fazy rozwoju organizacyjnego - wykład (sem. VI).

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami

Gulski, Zarządzanie zmianami, Fazy rozwoju organizacyjnego , (sem. VI) Fazy rozwoju organizacyjnego: Diagnoza odnosząca się do bieżącej sytuacji i skupiona na uchwyceniu tych przekonań, wartości, norm, postaw i zachowań pracowników, które utrudniają osiąganie wyższej efektywności funkcjonowania i e...

21.06.2013
4
90
Pobierz

Metody zarządzania wprowadzaniem zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami

Gulski, Zarządzanie zmianami, Metody zarządzania wprowadzaniem zmian , (sem. VI) Wykład VI - Metody zarządzania wprowadzaniem zmian ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI Zarządzanie zmianami organizacyjnymi jest procesem wykorzystywania strategii organizacji do utrzymywania harmonii ze zmieniającym ...

21.06.2013
5
94
Pobierz

Proces zmiany w organizacji - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami

Gulski, Zarządzanie zmianami, Proces zmiany w organizacji (sem. VI) Wy VII - Proces zmiany w organizacji Operacyjny model zarządzania zmianą organizacyjną Siły inicjujące zmianę - członkowie organizacji, zajmujące stosunkowo wysokie miejsca w hierarchii organizacyjnej, upoważnieni do zainicjowania ...

21.06.2013
4
105
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie