Zarządzanie zmianą

Menederowie jutra w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 1
Wyświetleń: 106

w stosunku do przedsiębiorstwa (które determinują nastawienie, postawy i kompetencje pracowników jutra) Interakcja pomiędzy tymi trzema grupami czynników prowadzi do określenia nowych ról mened era przyszłości, tak e w zmianach. Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska...

Kryzys, patologie a zmiana

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 6
Wyświetleń: 120

2013-01-05 WYKŁAD 7. ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA PATOLOGIE ORGANIZACYJNE A ZMIANA Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Chiński ideogram słowa „kryzys” jest kombinacją dwóch terminów: „zagro...

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 110

2012-12-02 WYKŁAD 5. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E. SCHEIN) Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Kultura organizacyjna jest to zbiór dominujących wartości i norm postępowania...

Ludzie w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 148

i działaniom. Zarządzanie zmianą prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Intelektualna – rozumienie, akceptowanie, stawianie pytań. 2 1 2012-11-18 POZIOMY REAKCJI LUDZI NA ZMIANY Poziom zachowania (określone działania) – opór, obojętność, współpraca Zarządzanie zmianą prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska...

Proces zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 11
Wyświetleń: 143

. in . Anna Zarębska Zarządzanie zmianą prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska 1. Zidentyfikowanie charakteru (typu) zmian – zob. wykład 2. 2 STRATEGIE ZMIAN (J. BAGIŃSKI) Element strategii Skokowa, uderzeniowa Ciągła, rozło ona w czasie Odgórna – przepływ decyzji: góra – dół Wyłaniająca...

Typy i modele zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 16
Wyświetleń: 289

2012-10-11 WYKŁAD 2. TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne. Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie jednorazowe (nie następuje w jednym momencie). Zarządzanie zmianą...

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 91

2012-10-11 WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ZAWARTOŚĆ KURSU 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą. 3. Proces wprowadzania zmian do organizacji. 4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych. 5. Kultura organizacyjna w zmianach. 6. Wdra anie zmian...

Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie

 • dr Sławomir Jarka
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 24
Wyświetleń: 131

. Podejścia w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie - systemowe, behawioralne, kompleksowe 2. Modele zmian organizacyjnych i znaczenie dla przedsiębiorstwa 3. Typologia zmian organizacyjnych 4. Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie wdrażania zmian na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 5. … 6...

Zarządzanie zmianami-Wykład

 • dr Sławomir Jarka
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 34
Wyświetleń: 200

02.03.2011 r. Wykład II 3. Zmiany antycypacyjne  Kierownictwo organizacji przewiduje przyszłe uwarunkowania funkcjonowania firmy  Modyfikacja dotychczasowego sposobu działania Antycypacyjny- przewidujący PROF.- Program Odnowy Funduszy Rolniczych (przewidywanie kolejnych miejsc rozwoju) 4. Zmiany ...

Zarządzanie zmianami -wykład

 • dr Sławomir Jarka
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 34
Wyświetleń: 140

09.03.2011 r. Wykład III Model ewolucyjny, model dialektyczny- wielu aktorów, interesariuszy Model cyklu życia, model ewolucyjny- powolne zmiany Model dialektyczny, model teologiczny- twórcze podejście do wprowadzania zmian, charakter innowacyjny Pojęcie zarządzania zmianami organizacyjnymi...