Zarządzanie zmianą

Menederowie jutra w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 106

w stosunku do przedsiębiorstwa (które determinują nastawienie, postawy i kompetencje pracowników jutra) Interakcja pomiędzy tymi trzema grupami czynników prowadzi do określenia nowych ról mened era przyszłości, tak e w zmianach. Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska...

Kryzys, patologie a zmiana

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 120

2013-01-05 WYKŁAD 7. ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA PATOLOGIE ORGANIZACYJNE A ZMIANA Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Chiński ideogram słowa „kryzys” jest kombinacją dwóch terminów: „zagro...

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 110

2012-12-02 WYKŁAD 5. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E. SCHEIN) Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Kultura organizacyjna jest to zbiór dominujących wartości i norm postępowania...

Ludzie w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 148

i działaniom. Zarządzanie zmianą prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Intelektualna – rozumienie, akceptowanie, stawianie pytań. 2 1 2012-11-18 POZIOMY REAKCJI LUDZI NA ZMIANY Poziom zachowania (określone działania) – opór, obojętność, współpraca Zarządzanie zmianą prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska...

Proces zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 143

. in . Anna Zarębska Zarządzanie zmianą prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska 1. Zidentyfikowanie charakteru (typu) zmian – zob. wykład 2. 2 STRATEGIE ZMIAN (J. BAGIŃSKI) Element strategii Skokowa, uderzeniowa Ciągła, rozło ona w czasie Odgórna – przepływ decyzji: góra – dół Wyłaniająca...

Typy i modele zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 289

2012-10-11 WYKŁAD 2. TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne. Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie jednorazowe (nie następuje w jednym momencie). Zarządzanie zmianą...

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 91

2012-10-11 WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ZAWARTOŚĆ KURSU 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą. 3. Proces wprowadzania zmian do organizacji. 4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych. 5. Kultura organizacyjna w zmianach. 6. Wdra anie zmian...

Fazy rozwoju organizacyjnego - wykład (sem. VI).

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami
Notatkę dodano: 21.06.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 184

Gulski, Zarządzanie zmianami, Fazy rozwoju organizacyjnego, (sem. VI) Fazy rozwoju organizacyjnego: Diagnoza odnosząca się do bieżącej sytuacji i skupiona na uchwyceniu tych przekonań, wartości, norm, postaw i zachowań pracowników, które utrudniają osiąganie wyższej efektywności funkcjonowania...

Metody zarządzania wprowadzaniem zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami
Notatkę dodano: 21.06.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 129

Gulski, Zarządzanie zmianami, Metody zarządzania wprowadzaniem zmian , (sem. VI) Wykład VI - Metody zarządzania wprowadzaniem zmian ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI Zarządzanie zmianami organizacyjnymi jest procesem wykorzystywania strategii organizacji do utrzymywania harmonii ze zmieniającym...

Proces zmiany w organizacji - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami
Notatkę dodano: 21.06.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 155

Gulski, Zarządzanie zmianami, Proces zmiany w organizacji (sem. VI) Wy VII - Proces zmiany w organizacji Operacyjny model zarządzania zmianą organizacyjną Siły inicjujące zmianę - członkowie organizacji, zajmujące stosunkowo wysokie miejsca w hierarchii organizacyjnej, upoważnieni do zainicjowania...