Tytuł naukowy

Opinia promotora o pracy dyplomowej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2478

zał.5 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut ……………………………………………….. Zakład/Katedra………………………………………. Data: Promotor:………………………………………………….. tytuł naukowy Imię Nazwisko Opinia promotora o pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej* Imię i nazwisko dyplomanta: Temat pracy...

Kultura menadżerska - przedstawianie gości, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

najpierw nazwisko osoby przedstawianej, młodszej, a następnie osoby starszej, której kogoś przedstawiamy. Oprócz nazwisk podajemy niekiedy tytuły naukowe i służbowe. Przedstawienie może mieć inną formę, zwłaszcza, jeśli zachodzą duże różnice w wieku i hierarchii zajmowanych stanowisk oraz gdy chcemy osobę...

Powołanie sędziego NSA-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

; nie dotyczy to osób z tytułem naukowym doktora habilitowanego i profesora nauk prawnych, wykazuje się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Sędzia jest zobowiązany do złożenia...

Bilety wizytowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

Prof. Janusz Świerkocki Protokół dyplomatyczny Wykład XI – Bilety wizytowe Rodzaje biletów wizytowych: 1. urzędowe/służbowe 2. prywatne 3. wspólne 4. przesyłowe Forma i wygląd biletów wizytowych (urzędowych):  rozmiar 5 cm x 9 cm  imię i nazwisko  stanowisko i tytuł naukowy  miejsce pracy...

Pozbawienie praw publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

obywatela miasta a nie o tytuły naukowe) nie wpływa na ordery wojskowe uzyskane za granicą 6.Utratę zdolności do uzyskania tych odznaczeń i stopni w okresie trwania pozbawienia praw. Nie pozbawia skazanego czynnego prawa wyborczego, ogranicza bierne prawo wyborcze. Pozbawienie praw publicznych sad...

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 4515

stopień, tytuł naukowy; imię i nazwisko promotora Do Kierownika Dziekanatu WSEiP w Kielcach WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY Wnoszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda...

Funkcje Prezydenta RP i Rady Ministra-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych nadaje stopnie wojskowe (na wniosek ministra obrony narodowej) nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki nadaje obywatelstwo polskie nadaje ordery i odznaczenia państwowe stosuje prawo...

Tytulatura-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dzieje książki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

- badanie, rozumowanie - rozprawy napisane w celu uzyskania tytułu naukowego przyczynki eseje - krótkie rozprawy o zabarwieniu subiektywnym recenzje, polemiki podręczniki, np. w zarysie propedeutyki - wprowadzenie repetytoria - materiały do powtórki antologie informatory - bibliografie, encyklopedie...

Adwokatura - Wymagania zawodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień...