Tadeusz Pilch

CELE BADAWCZE- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika

CELE BADAWCZE Cele badań wg Tadeusza Pilcha to: „zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji, takie dopiero poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa nauki i prawidłowości”[1] ...

09.02.2010
4
410
Pobierz

Kategoria środowiska jako podstawowe pojęcie w pedagogice.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Pedagogika społeczna

Z J AKICH P RZYCZYN K ATEGORIA Ś RODOWISKA S TAŁA S IĘ G ŁÓWNYMI , A W RĘCZ C ENTRALNYM I PODSTWOWYM P OJĘCIEM W YSTĘPUJĄCYM Z ARÓWNO W T RADYCYJNEJ J AK I W SPÓŁCZENEJ P EDAGOGICE S POŁECZNEJ W P OLSCE ? Środowisko : Helena Radlińska : Zespół warunków, wśród których bytuje jednostka i czynników p...

06.05.2013
1
96
Pobierz

Osobowość nauczyciela- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika

6-stronicowa notatka w formacie doc z przedmiotu pedagogika. Praca z pedagogiki ogólnej dotyczy etyki zawodu nauczyciela, a w szczególności osobowości nauczyciela. W notatce można spotkać się przykładowo z następującymi tematami i pojęciami: kompetencje pedagoga, metody nauczyciela, zdolności prowad...

09.02.2010
9
362
Pobierz

Moja osobista filozofia edukacji - praca

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika

Praca ta oparta jest na przekonaniu, że lata nauki są momentem, w którym decyduje się los każdej pojedynczej osoby, dlatego filozofia, jaką kieruje się nauczyciel, jest tak ważna dla działań podejmowanych w procesie edukacji. W dokumencie opisane zostały również predyspozycje jaki winien posiad...

09.02.2010
8
509
Pobierz

Wykład 1. Pedagogika społeczna - Dydaktyka

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Krystyna Korneta
 • Pedagogika społeczna

9.11.2013 W czasach nasilających się tendencji upowszechniania oświaty z historią pedagogiki społecznej związane są: -Radlińska Halina -Kamiński Aleksander -Frąckowiak Tadeusz -Dieserweg Adolf -Pestalozzi Pestalozzi zatem sformułował podstawowe tezy rozwijane później na gruncie pedagogiki spo...

20.01.2014
Pobierz

POJĘCIA PRACA, NAUKA, CZAS WOLNY i RODZINA- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika

Urszula Peda Piotr Domżał Grupa I Semestr IIIPEDAGOGIKA SPOŁECZNA W SYSTEMIE NAUK O WYCHOWANIU POJĘCIA: PRACA, NAUKA, CZAS WOLNY i RODZINA. Pedagogika społeczna to dyscyplina pedagogiczna zajmująca się badaniem warunków środowiskowych, w jakich przebiegają procesy wychowawczo – opiekuńcze człowie...

09.02.2010
7
356
Pobierz

Miejsce w systemie nauk, zadania i subdyscypliny- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika

Temat: Miejsce w systemie nauk, zadania i subdyscypliny. Podziału nauk dokonuje się według 3 kryteriów: 1. Przedmiotu badań a) nauki przyrodnicze b) nauki społeczne 2. Metod badawczych: c) nauki scjentystyczne (ilościowe) d) humanistyczne (jakościowe) 3. Zadań badawczych: e) główne f) szcz...

09.02.2010
3
393
Pobierz

Etyka zawodu nauczyciela- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika

Etyka zawodu nauczyciela Wg Tadeusza Pilcha panuje dziś w Polsce przeświadczenie, że zajmowanie się etyką zawodu nauczyciela to zajęcie, które odwraca uwagę od ważniejszych problemów związanych z sytuacją szkolnictwa. Tymczasem jest to istotny aspekt, którego nie powinno się zaniedbywać. Zawód nauc...

09.02.2010
3
261
Pobierz

Pedagogika społeczna -wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Teresa Sokołowska-Dzioba
 • Pedagogika społeczna

...Helena Radlińska ( 1879 – 1954 ) Chciała wzmocnić poziom edukacji dla tych , nie mieli do niej dostępu. W 1905 roku uciekła z zesłania na Sybir i osiadła w Krakowie , kierowała tam „Towarzystwem Uniwersytetu Ludowego” . W 1908 r. Wydała podręcznik pt. „Praca Oświatowa” , a w 1909 r. Wzięła ...

07.08.2012
11
439
Pobierz

Metoda organizowania środowiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna

Rozdział XVI Metoda organizowania środowiska Tadeus z Pilch Wprowadzenie. Sens i zakres metody. Cele społeczne i operacyjne organizowania środowiska. Scenariusz praktyki w metodzie środowiskowej Refleksja nad indywidualnym losem człowieka w pedagogice społecznej prowadziła do wniosku, że los ten uw...

13.05.2013
0
82
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie