Tadeusz Pilch

CELE BADAWCZE- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4760

CELE BADAWCZE Cele badań wg Tadeusza Pilcha to: „zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji, takie dopiero poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa nauki i prawidłowości...

Kategoria środowiska jako podstawowe pojęcie w pedagogice.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arnold Lenarczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1316

ją podniet Ewa Marynowicz - Hetka : W rezultacie możemy powiedzieć, że środowisko to te elementy, które są bezpiecznie spożytkowane na osiągnięcie zamierzeń Tadeusz Pilch : Źródła zewnętrzne bodźców rozwojowych, które wywołują zmiany w psychice i osobowości Stanisław Kawula : Występują czynniki biopsychiczne...

Osobowość nauczyciela- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3164

, w przyszłości. BIBLIOGRAFIA: Jean Piaget, Dokąd zmierza edukacja, Warszawa 1977, PWN, ss.115. Adele Faber, Elaine Mazlish, Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny, Poznań 1994, Media Rodzina, ss. 219. Tadeusz Pilch, Spory o szkołę, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss...

Moja osobista filozofia edukacji - praca

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4711

, ss. 219. Tadeusz Pilch, Spory o szkołę, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 219. Tadeusz Lewowicki, Przemiany oświaty, Warszawa 1997, Wydawnictwo „Żak”, ss169. Tadeusz Lewowicki, Przemiany oświaty, Warszawa 1997, Wydawnictwo „Żak”, s.31. Jean Piaget, Dokąd zmierza edukacja, Warszawa...

Wykład 1. Pedagogika społeczna - Dydaktyka

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Krystyna Korneta
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

poznane *podjęcie rzeczywistych działań, które mają na celu polepszenie warunków środowisk wychowawczych. Kolejną dość ważną postacią w pedagogice społecznej jest Tadeusz Pilch. Jego dorobek jest zarówno teoretyczny, jak i metodologiczny. W tym tekście opiszę krótko jego myśl pedagogiczną zawartą w jednym...

POJĘCIA PRACA, NAUKA, CZAS WOLNY i RODZINA- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2961

bądź niematerialnego. Czas wolny - termin mówiący o czasie do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych. Rodzina - mała grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Materiały z których korzystaliśmy: Tadeusz Pilch „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo...

Etyka zawodu nauczyciela- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2373

Etyka zawodu nauczyciela Wg Tadeusza Pilcha panuje dziś w Polsce przeświadczenie, że zajmowanie się etyką zawodu nauczyciela to zajęcie, które odwraca uwagę od ważniejszych problemów związanych z sytuacją szkolnictwa. Tymczasem jest to istotny aspekt, którego nie powinno się zaniedbywać. Zawód...

Miejsce w systemie nauk, zadania i subdyscypliny- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3864

, szkoły, instytucji edukacyjnych, domów kultury, a także wpływy nieintencjonalne środowisk takich jak środki masowego przekazu. PRZEDSTAWICIELE: Aleksander Kamiński Ryszard Wroczyński Andrzej Radziewicz- Winnicki Irena Lapalczyk Edmund Trempala Tadeusz Pilch Stanisław Kawula Pedagogikę społeczną...

Pedagogika społeczna -wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Teresa Sokołowska-Dzioba
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3752

działacz i teoretyk ZHP. Interesował się różnymi metodami oddziaływania na młodzież i pobudzania jej aktywności. Jego dorobek to:  „Czas wolny i jego problematyka społeczno – wychowawcza” ( 1965 )  „Funkcje pedagogiki społecznej” ( 1972 ) Główne ośrodki pedagogiki społecznej Warszawa Łódź - Tadeusz Pilch...

Metoda organizowania środowiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

Rozdział XVI Metoda organizowania środowiska Tadeusz Pilch Wprowadzenie. Sens i zakres metody. Cele społeczne i operacyjne organizowania środowiska. Scenariusz praktyki w metodzie środowiskowej Refleksja nad indywidualnym losem człowieka w pedagogice społecznej prowadziła do wniosku, że los...