Suwmiarka

Posługiwanie się suwmiarką

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1946

Posługiwanie się suwmiarką. Suwmiarką - przyrząd pomiarowy z noniuszem, używany do pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, a gdy suwmiarka ma wysuwkę głębokościomierza - również do pomiaru głębokości oraz do pomiaru gwintów. Produkuje się także suwmiarki: specjalne, na przykład z jedną...

Przyrządy suwmiarkowe - Suwmiarka dwustronna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1554

i wymiary poszczególnych typów suwmiarek są przedstawione w normie PN-79/M53131 Narzędzia pomiarowe. Przyrządy suwmiarkowe.  Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem (uniwersalna) pozwala na wykonanie trzech rodzajów pomiarów tj.: zewnętrznych szczękami 3 i 4...

Laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Misiak
 • Metrologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148

. RZEBIEG ĆWICZENIA: Pomiar otworu w tulei wykonujemy za pomocą trzech przyrządów pomiarowych: Suwmiarki, Manometru szczękowego, Średnicówki czujnikowej. Pomiar możemy wykonać zarówno suwmiarką uniwersalną, jak i suwmiarką jednostronną. Wartość wymiaru wewnętrznego mierzonego suwmiarką uniwersalną odpowiada...

Zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

mierzonego przedmiotu). Odczytujemy wynik pomiaru. Milimetry i połówki milimetra odczytujemy na podziałce wzdłużnej. Setne części milimetra odczytujemy na podziałce poprzecznej, licząc działki od zera do kresy podziałki poprzecznej, odpowiadającej przedłużeniu wzdłużnej kresy tulei stałej. Suwmiarka...

Automatyczna rejestracja wyników z użyciem narzędzi cyfrowych-sprawozd...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Misiak
 • Metrologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1883

19.05.2010r SPRAWOZDANIE Automatyczna rejestracja wyników z użyciem narzędzi cyfrowych 1.Celem ćwiczenia było zmierzenie średnicy x , około 200 sztuk wałków. Pomiarów dokonaliśmy za pomocą suwmiarki elektronicznej. Do zarejestrowania wyników w komputerze użyliśmy programu MIARKA i EXCEL...

Przyrządy suwmiarkowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1435

i wymiary poszczególnych typów suwmiarek są przedstawione w normie PN-79/M53131 Narzędzia pomiarowe. Przyrządy suwmiarkowe.  Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem (uniwersalna) pozwala na wykonanie trzech rodzajów pomiarów tj.: zewnętrznych szczękami 3 i 4...

Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-spra...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Włodzimierz Makieła
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4445

yi - wskazanie suwmiarki przy pomiarze wzorca xi Po obliczeniu otrzymujemy: 4200 a = 1,0002 b = 0,7337 y = 1,0002 *x + 0,7337 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla suwmiarki otrzymujemy współczynniki a i b: Typ suwmiarki Współczynnik a Współczynnik b Suwmiarka „VIS” o dokładności 0,05 mm 1,0002...

Pomiary grubości zębów koła zębatego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Pomiary grubości zębów koła zębatego- metoda odniesieniowa Pomiar grubości zęba metodą bezpośrednią - odniesieniową Pomiar grubości zęba metodą bezpośrednią odniesieniową wykonuje się za pomocą suwmiarki modułowej. Konstrukcja tego przyrządu zawiera w sobie dwie wspólnie wykonane suwmiarki...

Wyznaczanie gęstości ciał stałych-ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

ĆWICZENIE NR 100 A WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH I. Zestaw przyrządów 1. Śruba mikrometryczna 2. Suwmiarka 3. Waga 4. Mierzone elementy 5. Menzurka II. Cel ćwiczenia 1. Wyznaczenie gęstości badanego elementu. Zapoznanie się z podstawowymi narzędziami inżynierskimi ( sposobem pomiaru...

Badanie wskaźników porowatości - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

wykonuje się warunkach umownych dla gruntu wysuszonego. Stąd badanie rozpoczyna się od wysuszenia próbki w suszarce do stałej masy (pozbywamy się wody błonkowatej). Następnie: ważymy stalowy cylinder - masa cylindra to mt mierzymy suwmiarką dwie prostopadłe względem siebie średnie wewnętrzne cylindra...