Struktura liniowa

Struktura liniowa - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

Struktura liniowa (kryterium „Dominujący rodzaj więzi organizacyjnych”) Najstarsza i najprostsza struktura organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dominujący charakter mają więzi liniowe Przestrzega się zasadę jednoosobowego kierownictwa Brak specjalizacji stanowisk kierowniczych Małe firmy...

Struktura liniowa , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Struktura liniowa ,to taka w której sprężenia funkcjonalne pokrywają się ze sprężeniami funkcyjnymi. Główne cechy: jedność kierownictwa szybkość podejmowania decyzji łatwość przekazywania dyspozycji wyraźny podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności rozbudowana hierarchia zarządzania...

Struktura liniowa - zalety, wady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik ó zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.   Zalety...

Opis zalety i wady struktury liniowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

Opis zalety i wady struktury liniowej, liniowo-sztabowej. Przykłady. Struktura liniowa - podstawą jest fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której podwładny może mieć tylko 1 przełożonego. Komunikacja drogą służbową, kierownik liniowy ponosi odpowiedzialność za całokształt działania...

Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniow...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2359

Schematy struktur organizacyjnych firmy:  STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik - zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania decyzji...

Podstawy zarządzania - pomoce naukowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3108

in. zagadnienia takie jak: motywacja pracowników, struktura liniowa, procesy planowania zmian organizacyjnych, konflikt......

Czynności przy zarządzaniu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Martin Mizla
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura liniowa,struktura funkcjonalna, funkcje kierowania, style kierowania, techniki kierowania....

Etapy analizy obrazu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

na wstępnym wskazaniu struktury liniowej, a następnie sprawdzeniu czy inne piksele łączą się linią. 4.Odtworzenie topologii, wymaga analizy i wykrycia punktów węzłowych, które są następnie łączone liniami ...

Zamknięcie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

organizacja projektu Organizacja projektu w strukturze liniowej Organizacja liniowa realizacji projektów polega na umieszczeniu komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją projektów w istniejącej strukturze liniowej przedsiębiorstwa. Komórki projektowe ulokowane są na niższych szczeblach zarządzania...