Wyniki wyszukiwania dla frazy: Struktura liniowa

Struktura liniowa - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania

Struktura liniowa (kryterium „Dominujący rodzaj więzi organizacyjnych”) Najstarsza i najprostsza struktura organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dominujący charakter mają więzi liniowe Przestrzega się zasadę jednoosobowego kierownictwa Brak specjalizacji stanowisk kierowniczych Małe firmy...

22.05.2013
1
87
Pobierz

Struktura liniowa , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie

Struktura liniowa ,to taka w której sprężenia funkcjonalne pokrywają się ze sprężeniami funkcyjnymi. Główne cechy: jedność kierownictwa szybkość podejmowania decyzji łatwość przekazywania dyspozycji wyraźny podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności rozbudowana hierarchia zarządzania ten...

03.06.2013
1
52
Pobierz

Struktura liniowa - zalety, wady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy

S TRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik ó zwierzchnik . Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.   Zalet...

22.05.2013
1
58
Pobierz

Opis zalety i wady struktury liniowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji

Opis zalety i wady struktury liniowej, liniowo-sztabowej. Przykłady. Struktura liniowa - podstawą jest fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której podwładny może mieć tylko 1 przełożonego. Komunikacja drogą służbową, kierownik liniowy ponosi odpowiedzialność za całokształt działania ki...

12.05.2013
1
80
Pobierz

Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniow...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania

Schematy struktur organizacyjnych firmy:  STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik - zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania de...

12.08.2013
2
106
Pobierz

Podstawy zarządzania - pomoce naukowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Podstawy zarządzania

in. zagadnienia takie jak: motywacja pracowników, struktura liniowa, procesy planowania zmian organizacyjnych, konflikt... ...

09.08.2012
13
405
Pobierz

Czynności przy zarządzaniu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Martin Mizla
 • Zarządzanie środowiskiem

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura liniowa,struktura funkcjonalna, funkcje kierowania, style kierowania, techniki kierowania....

28.05.2013
0
40
Pobierz

Etapy analizy obrazu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej

Etapy analizy obrazu: 1.Skanowanie i usunięcie zakłóceń, które mogą być zarejestrowane w miejscach zabrudzenia lub uszkodzenia oryginału. 2.Utworzenie linii szkieletowych przez stopniowe usuwanie pikseli położonych na brzegu linii - pozostają tylko piksele środkowe. 3.Wykrycie linii - polega na w...

03.06.2013
1
48
Pobierz

Zamknięcie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami

Zamknięcie projektu Ostatnim etapem zarządzania projektami jest zamknięcie projektu. Obejmuje on następujące czynności: - odbiór projektu przez zamawiającego- następuje wówczas, gdy osiągnięto założone wyniki jakościowe projektu. Odbioru projektu dokonują zazwyczaj specjaliści, czasem niezależni. ...

06.09.2013
0
46
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie