Struktura liniowa

Struktura liniowa - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Notatkę dodano: 22.05.2013
Pobrań: 27
Wyświetleń: 173

Struktura liniowa (kryterium „Dominujący rodzaj więzi organizacyjnych”) Najstarsza i najprostsza struktura organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dominujący charakter mają więzi liniowe Przestrzega się zasadę jednoosobowego kierownictwa Brak specjalizacji stanowisk kierowniczych Małe firmy...

Struktura liniowa , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 91

Struktura liniowa ,to taka w której sprężenia funkcjonalne pokrywają się ze sprężeniami funkcyjnymi. Główne cechy: jedność kierownictwa szybkość podejmowania decyzji łatwość przekazywania dyspozycji wyraźny podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności rozbudowana hierarchia zarządzania...

Struktura liniowa - zalety, wady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Notatkę dodano: 22.05.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 109

STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik ó zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.   Zalety...

Opis zalety i wady struktury liniowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 196

Opis zalety i wady struktury liniowej, liniowo-sztabowej. Przykłady. Struktura liniowa - podstawą jest fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której podwładny może mieć tylko 1 przełożonego. Komunikacja drogą służbową, kierownik liniowy ponosi odpowiedzialność za całokształt działania...

Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniow...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Notatkę dodano: 12.08.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 337

Schematy struktur organizacyjnych firmy:  STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: pracownik - zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania decyzji...

Podstawy zarządzania - pomoce naukowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Podstawy zarządzania
Notatkę dodano: 09.08.2012
Pobrań: 57
Wyświetleń: 444

in. zagadnienia takie jak: motywacja pracowników, struktura liniowa, procesy planowania zmian organizacyjnych, konflikt......

Podstawy organizacji i zarządzania - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Machaczka
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Notatkę dodano: 13.06.2012
Pobrań: 46
Wyświetleń: 461

Maslowa, struktury organizacyjne, struktura liniowa, struktura funkcjonalna, struktura sztabowo-liniowa, struktura dywizjonalna....

Czynności przy zarządzaniu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Martin Mizla
 • Zarządzanie środowiskiem
Notatkę dodano: 28.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 91

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura liniowa,struktura funkcjonalna, funkcje kierowania, style kierowania, techniki kierowania....

Etapy analizy obrazu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 90

na wstępnym wskazaniu struktury liniowej, a następnie sprawdzeniu czy inne piksele łączą się linią. 4.Odtworzenie topologii, wymaga analizy i wykrycia punktów węzłowych, które są następnie łączone liniami ...

Zamknięcie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Notatkę dodano: 06.09.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 132

organizacja projektu Organizacja projektu w strukturze liniowej Organizacja liniowa realizacji projektów polega na umieszczeniu komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją projektów w istniejącej strukturze liniowej przedsiębiorstwa. Komórki projektowe ulokowane są na niższych szczeblach zarządzania...