Roztwór właściwy

Roztwory właściwe i koloidalne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Chemia
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 128

Ćwiczenie 3 Roztwory właściwe i koloidalne Ćwiczenie 3. Roztwory właściwe i koloidalne 1.Wpływ polarności rozpuszczalnika na rozpuszczanie soli nieorganicznych. Obserwacje: NaCl w toluenie nie rozpuścił się, natomiast w wodzie tak. Wnioski: Związki polarne rozpuszczają się w substancjach polarnych...

Roztwory właściwe i koloidalne - Pierścienie Lieseganga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Chemia
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 17
Wyświetleń: 217

Ćwiczenie 3 Roztwory właściwe i koloidalne Ćwiczenie 3. Roztwory właściwe i koloidalne 1.Wpływ polarności rozpuszczalnika na rozpuszczanie soli nieorganicznych. Obserwacje: NaCl w toluenie nie rozpuścił się, natomiast w wodzie tak. Wnioski: Związki polarne rozpuszczają się w substancjach polarnych...

Destylacja-emulgacja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Notatkę dodano: 25.06.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 186

78,3-100 stopni C -gęstość etanolu 0,7894 kg/m3 EMULGACJA: Nazwa układu Średnica cząstek fazy rozproszonej ROZTWORY WŁAŚCIWE KOLOIDY EMULSJE ZAWIESINY Poniżej 10-9 m (poniżej 1 nm) 10-9 -10 -7 m (1-100 nm) 10 -7 10 -5 m (0,1-100 um) Powyżej 10-5 m Roztwory właściwe, np. -etanol w wodzie -sacharoza...

Chemia fizyczna - pytania z "zerówki"

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia Fizyczna
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 74

Chemia fizyczna - pytania z „zerówki”. Podział zanieczyszczeń powietrza. Wyjaśnić pojęcia: roztwór właściwy, potencjał ζ, roztwór koloidalny, twardość wody, emulsja, koagulacja, absorpcja. Procesy wykorzystywane do usuwania związków organicznych z gazów odlotowych. Sposoby utleniania związków...

Roztwór i jego rozpuszczalność

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 157

Co to jest roztwór? są to mieszaniny jednorodne znane są następujące rodzaje roztworów: 1)roztwory w stanie gazowym lub mieszaniny gazowe 2) roztwory w stanie ciekłym lub roztwory właściwe 3) roztwory w stanie stałym lub roztwory stałe gazowe – powietrze które można uważać za roztwór tlenu...

Woda-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Notatkę dodano: 21.08.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 72

1. WODA - CENNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Budowa chemiczna, surowiec chemiczny, silnie polarny rozpuszczalnik, środowisko licznych reakcji chemiczny, rozpuszczalnik, nośnik ciepła, środek pomocniczy w procesach technologicznych, czynnik myjący, czyszczący itp. Roztwory właściwe zawierają cząstki...

Rozpuszczalność - Wiązanie chemiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Chemia
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 136

można rozróżnić roztwór koloidalny od właściwego-roztwór koloidalny ma średnicę cząstek 10⁻⁷,10 ⁻⁸,10 ⁻⁹m a roztwor własciwy cząstki są niewidoczne ponizej 10⁻⁹mkoloidy cząsteczkowe - są zbudowane z pojedynczych cząsteczek, o bardzo dużych rozmiarach, z tego względu zalicz się je do koloidów, a nie do roztworów...

Rozpuszczalność - reakcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
 • Chemia
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 108

można rozróżnić roztwór koloidalny od właściwego-roztwór koloidalny ma średnicę cząstek 10⁻⁷,10 ⁻⁸,10 ⁻⁹m a roztwor własciwy cząstki są niewidoczne ponizej 10⁻⁹mkoloidy cząsteczkowe - są zbudowane z pojedynczych cząsteczek, o bardzo dużych rozmiarach, z tego względu zalicz się je do koloidów, a nie do roztworów...

Chemia fizyczna - opracowanie przykładowego egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia Fizyczna
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 19
Wyświetleń: 130

Podział środowiskowych czynników szkodliwych: fizyczne, chemiczne, biologiczne. Wyjaśnij pojęcia: Roztwór właściwy - układy o rozproszeniu cząsteczkowym, w których faza rozproszona jest rozdrobniona aż do cząsteczek, atomów lub jonów; wymiary cząsteczek fazy rozproszonej są rzędu wymiarów...

Metody oczyszczania i rozdzielania substancji - rozpuszczanie, krystal...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 17
Wyświetleń: 400

SPRAWOZDANIE ĆW. NR 3 TEMAT: Metody oczyszczania i rozdzielania substancji. Roztwory właściwe. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oczyszczania i rozdzielania substancji. Przebieg zajęć: Zad. 1. Strącanie osadu fosforanu(V) wapnia. Stały CaCO3 rozpuszczono w 10 cm3 zimnej...