Równoważnik zdania

Typy ocen - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Typy ocen: preferencyjna -gdy z co najmniej dwóch preferujemy co najmniej jeden element. globalna -kiedy oceniamy, że czegoś jest więcej niż innego (np. Na świecie jest więcej wojen niż pokoju.). Pochodnymi wypowiedzi oceniających mogą być równoważniki zdań: ach, och, ech, hura. Uwaga istnieją...

Formy handlu w Internecie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Wolny
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 175
Wyświetleń: 903

Formy handlu w Internecie. Kolokwium: Na następne zajęcia dowiemy się, co będzie na kolokwium Zadanie dotyczące opinii Napisz w 5 równoważnikach zdań Ilość treści na korzyść jakości Formy handlu internetowego: Sklepy internetowe Platformy handlu elektronicznego Pasaże handlowe Aukcje internetowe...

Wnioskowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

wyjątkami: zdań oznajmujących, zastępujących rozkazy performatywów (zwykle pasuje do nich słowo „niniejszym” - np. formuła ślubna) stwierdzeń nieokreślonych, niekompletnych istnieją zdania proste i złożone; żadna część zdania prostego nie jest zdaniem lub równoważnikiem zdania; (z) nazwa - imię własne (n...

Wymogi pracy zaliczeniowej u dr Dmowskiego

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

schematyczną (punkty, odnośniki, równoważniki zdań), nie może jednak składać się z samych jednozdaniowych fraz. Przykładową strukturę pracy zaliczeniowej wraz z pytaniami pomocniczymi przedstawiono na następnej stronie – wszystkie elementy zawarte w przykładzie powinny zostać uwzględnione w finalnej wersji...

Edukacyjne szanse życiowe IISem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr inż. Mirosław Włodarczyk
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1197

: -język potoczny, -język sformalizowany W kolejnych pracach mówił już o: -prostym ograniczonym kodzie językowym, -kodzie rozbudowanym Kod ograniczony to najprostsza forma komunikacji (osoby używają krótkich zdań, bądź równoważników zdań, często posługują się spójnikami i przysłówkami). Do wyrażania...

Stylistyczne środki składniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1533

spotykana pod postacią równoważnika zdania; jej znakiem może być też myślnik. Polega na opuszczeniu elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst lub sytuację wypowiedzi - element zdania jest ponadto rozumiany przez odbiorcę komunikatu. Na tej podstawie wyróżniamy zatem: elipsę kontekstową elipsę...

Definicje podstawowych terminów odnoszących się do starożytnej tragedi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1729

, w okresie nowożytnym przeważnie bezrymowy, wersy - zdania bliskie sobie w sferze znaczenia, osobny wers stanowią też często równoważniki zdania. częste zdania złożone: wówczas każda część składowa w osobnym wersie. b. wiersz składniowy syntagmatyczny: inaczej: postawangardowy, skupieniowy, różewiczowski...

Metody aktywizujące

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

". Polega ona na tym, że w czasie narady jej uczestnicy tworzą plakat, który jest graficznym skrótem dyskusji. Uczestnicy dyskusji zamiast zabierać głos, zapisują swoje myśli na kartkach określonego kształtu i koloru w krótkiej formie równoważników zdań. Następnie przypinają te kartki do arkusza papieru...

Metody pracy słowna, oglądowa, działań praktycznych, ?burza mózgów- pe...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3577

) Wyodrębnienie czasownika w zdaniu. Przyporządkowywanie równoważników zdań i zamiana zdań na równoważniki. Wyodrębnianie prawdziwych (realistycznych) i fantastycznych (nierealistycznych, zmyślonych) faktów dotyczących legendy. (Samodzielne + głośne sprawdzenie). Odnalezienie w tekście miejsca powstania pierwszej...

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3213

z formą wypowiedzi. 2) Kształtowanie elementarnych pojęć językowych na podstawie znajomości cech poszczególnych zjawisk językowych, np.: dziecko potrafi odróżniać rzeczownik od nierzeczownika, zdanie od równoważnika zdania. 3) Kształcenie pojęć naukowych dotyczących zjawisk językowych. Pojęcia...